Forskarutbildning i kultur och samhälle

Vid Tema Kultur och samhälle (Tema Q) bedrivs sedan höstterminen 2002 en forskarutbildning som är fyraårig (240 poäng) eller tvåårig (120 poäng) och leder fram till filosofie doktorsexamen eller filosofie licentiatexamen inom Tema Kultur och samhälle. Utbildningen innebär normalt heltidsarbete (minst halvtid) och kräver regelbunden närvaro vid temat. 

Under utbildningstiden får den forskarstuderande doktorandanställning eller innehar motsvarande alternativ försörjning för hela utbildningsperioden.
 
Vad gäller forskarutbildningens mål, behörighetsvillkor, förkunskapskrav, urvalsprinciper, samt övrigt om utbildningens upplägg hänvisas till Tema Q:s allmänna studieplan.
 
Forskarutbildningen består av två delar, kurser och ett självständigt forskningsarbete som leder fram till framläggandet av en vetenskaplig licentiat- eller doktorsavhandling. Kursdelen omfattar 90 hp (lic 60 hp), avhandlingen 150 hp (lic 60 hp). Obligatoriska kurser om totalt 60 hp (lic 45 hp) ger kvalificerad kunskap om kulturforskningens fält:

 

  • kulturforskningens aktuella strömningar och huvudfrågor
  • inflytelserika teoretiska traditioner och begrepp
  • metoder och metodologier i kulturforskningen
  • fördjupade insikter i de forskningsområden som odlas vid Tema Kultur och samhälle
I samverkan med särskilt andra teman vid Linköpings universitet erbjuds också ämnesövergripande kurser av skilda slag, samt kurser i högskolepedagogik och vetenskaplig kommunikation.
 
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, egna projektarbeten samt exkursioner. Vid sidan om kurser och avhandlingsarbete undervisar de forskarstuderande i grundutbildningen vid Campus Norrköping, Campus Valla och i närstående program, samt deltar i olika externa och interna projekt.
 
Forskarutbildningen vid Tema Kultur och samhälle ställer stora krav på intellektuell rörlighet och nyfikenhet. Den erbjuder en kunskapsfördjupning och ger en kompetens inom ett angeläget samhällsområde och forskningsfält, riktat mot en framtid där kulturen intar en allt viktigare plats.

Allmän studieplanVisa/dölj innehåll

DoktorandhandbokVisa/dölj innehåll

KursdokumentVisa/dölj innehåll

Doktorandutbildning 2018

Kurser 2018

Kurser 2015

Kurser 2012

 

KontaktVisa/dölj innehåll

KalendariumVisa/dölj innehåll

Forskningsmiljön Tema Q - Kultur och samhälleVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitetVisa/dölj innehåll