Vid Tema kultur och samhälle (Tema Q) bedrivs sedan höstterminen 2002 en forskarutbildning som är fyraårig (240 poäng) eller tvåårig (120 poäng) och leder fram till filosofie doktorsexamen eller filosofie licentiatexamen inom Tema Kultur och samhälle. Utbildningen innebär normalt heltidsarbete (minst halvtid) och kräver regelbunden närvaro vid temat.
Några av Tema Q:s doktorander i Beslutsarenan. Foto Anna Nilsen
Forskarutbildningen vid Tema kultur och samhälle ställer stora krav på intellektuell rörlighet och nyfikenhet. Den erbjuder en kunskapsfördjupning och ger en kompetens inom ett angeläget samhällsområde och forskningsfält, riktat mot en framtid där kulturen intar en allt viktigare plats.
 
Under utbildningstiden får den forskarstuderande doktorandanställning eller innehar motsvarande alternativ försörjning för hela utbildningsperioden.

Forskarutbildningens uppbyggnad

Forskarutbildningen består av två delar; kurser och ett självständigt forskningsarbete som leder fram till framläggandet av en vetenskaplig licentiat- eller doktorsavhandling. Kursdelen omfattar 75 hp (lic 37,5 hp), avhandlingen 165 hp (lic 82,5 hp). Obligatoriska kurser om totalt 37,5 hp (lic 22,5 hp):
 
  • kulturforskningens aktuella strömningar och huvudfrågor
  • inflytelserika teoretiska traditioner och begrepp
  • metoder och metodologier i kulturforskningen
  • fördjupade insikter i de forskningsområden som odlas vid Tema Kultur och samhälle
I samverkan med andra institutioner, avdelningar och enheter vid Linköpings universitet erbjuds också ämnesövergripande kurser av skilda slag, samt kurser i högskolepedagogik och vetenskaplig kommunikation.
 
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, egna projektarbeten samt exkursioner. Vid sidan om kurser och avhandlingsarbete undervisar de forskarstuderande i grundutbildningen vid Campus Norrköping, Campus Valla och i närstående program, samt deltar i olika externa och interna projekt.

Allmän studieplan

Läs mer om forskarutbildningens mål, behörighetsvillkor, förkunskapskrav, urvalsprinciper och utbildningens upplägg.

Doktorandhandbok

Doktorandhandboken ger mer inblick i forskarutbildningen inom Tema kultur och samhälle.

Kontakt

Forskningsmiljön Tema kultur och samhälle

Relaterat innehåll

Organisation

Forskarutbildning vid Linköpings universitet