Fyra miljoner till smart effektförstärkare

Ted Johansson, adjungerad professor på Avdelningen elektroniska kretsar och system får närmare fyra miljoner kronor från satsningen Smarta elektroniksystem. Totalt har projektet en budget på 8,2 miljoner.
Ted Johansson ska tillsammans med experter vid de svenska elektronikföretagen Catena Wireless Electronics och Sweden Connectivity, båda i Kista, ta fram en helt ny typ av robust och energisnål effektförstärkare för den senaste WiFi-standarden.

Ted JohanssonMinimala förluster

Den ska utvecklas enligt ett nytt koncept som kallas Envelope Tracking som innebär att matningsspänningen till effektförstärkaren regleras kontinuerligt så att förstärkaren hela tiden kan jobba på maximal effekt med minimala energiförluster.

Effektförstärkaren ska såväl utvecklas som tillverkas för test och i projektet hoppas man både öka svenskt kunnande inom radiofrekvensområdet, RF, och bidra till att öka elektronikindustrins internationella konkurrenskraft.

Innovativ elektronik

Ted Johansson får 4 miljoner till projektet ”Integrerad WLAN-effektförstärkare med hög verkningsgrad och hög linjaritet i 28 nm CMOS” som tillsammans med medfinansiering har en budget på totalt 8,2 miljoner kronor. Totalt beviljades 11 projekt bidrag på sammanlagt 33 miljoner kronor inom satsningen på innovativ elektronik.

Smartare elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram inom regeringens forsknings- och innovationspolitik som drivs med stöd av myndigheterna VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Programmet startade i juni 2014 och satsningen omfattar 140 miljoner kronor under tio år.

Elektronikforskning