08 januari 2018

En energikälla som hittills inte använts är den mekaniska energin i mänskliga rörelser. Eiman Satti har inom ramen för sin doktorsavhandling tagit fram en fotstegssensor som omvandlar den mekaniska energin i steget till el.

Video
Den mekaniska energin omvandlas till elektrisk energi via piezoelektriska material, i detta fall handlar det om nanotrådar i ZnO.

Det är inga stora energimängder som överförs, men tillräckligt för att driva sensorer och skicka mätningar trådlöst. Videon visar hur flera av de rörelser vi utför, när vi skriver för hand eller promenerar, kan användas för att skapa användbar elektrisk energi och signaler.

Forskargruppen inom Fysikalisk elektronik och nanoteknologi, Campus Norrköping, leds av universitetslektor Omer Nour.

Eiman Sattis Low-Frequency Self-Powered Footstep Sensor Based on ZnO Nanowires on Paper Substrate (Lågfrekvent självförsörjande fotstegssensor tillverkad av ZnO-nanotrådar på pappersbas) i fulltext, klicka på länken.

Kontakt

Lär mer om forskningen

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.