Mänsklig energi driver elektriska sensorer

En energikälla som hittills inte använts är den mekaniska energin i mänskliga rörelser. Eiman Satti har inom ramen för sin doktorsavhandling tagit fram en fotstegssensor som omvandlar den mekaniska energin i steget till el.

Den mekaniska energin omvandlas till elektrisk energi via piezoelektriska material, i detta fall handlar det om nanotrådar i ZnO.

Det är inga stora energimängder som överförs, men tillräckligt för att driva sensorer och skicka mätningar trådlöst. Videon visar hur flera av de rörelser vi utför, när vi skriver för hand eller promenerar, kan användas för att skapa användbar elektrisk energi och signaler.

Forskargruppen inom Fysikalisk elektronik och nanoteknologi, Campus Norrköping, leds av universitetslektor Omer Nour.

Eiman Sattis Low-Frequency Self-Powered Footstep Sensor Based on ZnO Nanowires on Paper Substrate (Lågfrekvent självförsörjande fotstegssensor tillverkad av ZnO-nanotrådar på pappersbas) i fulltext, klicka på länken.

Kontakt

Lär mer om forskningen

Senaste nytt från LiU