17 december 2019

Vetenskapsrådet bidrar med 1,4 miljoner till det europeiska samarbetsprojektet SECRET som ska öka säkerheten inom kvantkommunikation. Projektet som har en total budget på 340 000 euro koordineras av LiU-forskaren Guilherme Xavier.

Experimenten utförs i labbet vid avdelningen Informationskodning. Thor Balkhed

Guilherme Xavier, universitetslektor och forskare vid avdelningen Informationskodning, får 1,4 miljoner från Vetenskapsrådet inom utlysningen Projektbidrag för internationella samarbeten inom kvantteknolog.
Projektets mål är att få fram ett teoretiskt och experimentellt ramverk för ett framtidens kvant-internet som baseras på det optiska fibernät som nu byggs för dagens telekommunikation.

Kvantkryptering och kvantkommunikation bygger på det faktum att snärjda, eller sammanflätade, fotoner kan påverka varandra även på långa avstånd. Ett fenomen som bevisats vid ett antal experiment och nu senast vid det som kallas Det stora Bell-testet. Sammanflätningen är centralt för att säkerheten i näten ska kunna ökas ytterligare.
Det forskarna nu ska göra är att ta fram ett standardiserat och certifierat experiment för sammanflätningen som ska kunna användas i praktiska applikationer inom kvantkommunikation och kvantkryptering.

Del av ett större EU-samarbete

Forskningsprojektet har namnet SECRET, SECuRe quantum communication based on Energy-Time/time-bin entanglement eller på svenska: säker kvantkommunikation baserad på energi-tid/tid-fack-sammanflätning och drivs inom ett större EU-samarbete mellan 26 länder inom kvantteknik: QuantERA.

SECRET koordineras av Guilherme B. Xavier och innefattar, förutom LiU-professor Jan-Åke Larsson, även forskare vid universiteten i Padova, Italien, och Sevilla i Spanien. Totalt har projektet en budget på 340 000 euro på tre år.

Läs mer om QuantERA   (extern länk)

Kontakt

Nyheter kvantkommunikation

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.