Institutionen för systemteknik (ISY) vid Linköpings universitet, är en spännande plats för forskning och utbildning inom elektro- och systemteknik. Här erbjuds en dynamisk miljö med sju forskningsområden och fyra grundutbildningsområden, där samverkan och stora industriella partnerskap står i centrum.

Sedan grundandet 1969 har institutionen aktivt bidragit till samhällets tekniska utveckling och framväxten av flera framgångsrika företag. Vår forskning har även påverkat den etablerade industrin genom ett stort antal disputerade doktorer som nu är verksamma där.

Vi är stolta över att våra tidigare studenter aktivt använder de färdigheter och kunskaper de har förvärvat hos oss för att introducera nya och innovativa metoder inom sina arbetsområden. Detta är ett direkt resultat av vårt fokus på samarbete mellan utbildning, forskning och industriella partnerskap.

ISY är hem för närmare 200 engagerade medarbetare fördelade över åtta avdelningar. Vi är också glada över att kunna erbjuda kurser till över 3 000 studenter varje år, vilket visar på det omfattande inflytande och den mångfald som präglar vår verksamhet.

Oavsett om du är forskare, doktorand, teknisk eller administrativ personal, så välkomnar vi dig att vara en del av vår dynamiska och innovativa gemenskap där du kan göra skillnad och vara med och forma framtidens tekniska utveckling.

Lediga tjänster

Rekryteringsprocess och hur du ansöker

Hem till stora forskningsprogram och forskningsmiljöer

Kontakt

Besöksadress

B-huset, ingång 25-29
Plan 2 och plan 3 
Mäster Mattias väg, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för systemteknik 
581 83 Linköping

Din framtida arbetsplats

Autonoma system datorseende

Datorseende (CVL)

Forskningen vid avdelningen Datorseende täcker ett brett spektrum av ämnen inom artificiella seende system (AVS).

Datorteknik Institutionen för systemteknik

Datorteknik (DA)

Datorteknik bedriver undervisning och forskning inom processorarkitekturer och logikdesign. Det inkluderar digital logik, olika typer av processorer, multiprocessorsystem samt integration av system på kisel.

Elektroniska kretsar och system (EKS)

Avdelningen för elektroniska kretsar och system forskar och utbildar inom området effektiva integrerade kretsar och dess applikationer i sammansatta system.

Bild från insidan av L-huset

Fordonssystem (FS)

Avdelningen Fordonssystem forskar inom reglering, diagnos och övervakning av fordonsfunktioner.

Testuppställning för undervisning i kvantkryptering

Informationskodning (ICG)

Informationsrepresentation i tekniska och biologiska system.

AI-genererad bild som beskriver Kommunikationssystems forskning.

Kommunikationssystem (KS)

Vid avdelningen för kommunikationssystem bedrivs forskning inom trådlös kommunikation, statistisk signalbehandling och network science.

Reglerteknik (RT)

Verksamheten inom reglerteknik omfattar ett brett spektrum av problem inom styrning, modellbygge och signalbehandling och strävar efter en fruktbar balans mellan teoriutveckling och industriella tillämpningar.

Verksamhetsstöd (VS)

Avdelning Verksamhetsstöd ger administrativt och tekniskt stöd till medarbetare, studenter och besökare med målsättningen att stötta forskning och grundutbildning för att bidra till en väl fungerande och attraktiv akademisk miljö.

Institutionen för systemteknik (ISY)

Vid ISY bedriver vi forskning och utbildning inom ämnet Elektro- och systemteknik. Ett stort fokus ligger på samverkan och stora industrisamarbeten.