Informationskodning (ICG)

Kvantteknologi och informationssäkerhet.

Testuppställning för undervisning i kvantkryptering Foto: Thor BalkhedAvdelningen för Informationskodning ägnar sig åt forskning och utbildning inom kvantteknologi, just nu främst kvantkrypto, kvantdatorer och informationsteoretisk säkerhet, men har också grundutbildning i mera allmän informationssäkerhet och bild- och videokodning. Gruppen leds av universitetslektor Guilherme B Xavier. 

I vårt forskningslabb har vi utrustning för kvantoptik som vi använder för att forska fram nästa generations säkra kommunikationssystem, så kallad kvantkrypto, som är garanterat säker beroende på hur fotoner beter sig.

Vår teoretiska forskning handlar om hur kvantdatorer, kvantalgoritmer och Shannon-teoretiska algoritmer fungerar och vad som är orsaken till att kvantdatorer har större beräkningskraft än vanliga datorer.

Kurser

Kurser som ges vid Avdelningen för informationskodning

Forskningsnyheter

Bild på fotoniskt chip.

Bättre kvantkryptering med optisk krets

En optisk krets som kan säkerställa säkerheten i så kallad kvantkryptografi. Idéen som forskarna Alvaro Alarcón och Guilherme B. Xavier fick för fem år sedan har nu testats och resultaten kan bana väg för framtidens säkra kommunikation.

AI-genererad bild med robot som försöker skriva ordet säkerhet.

Hur kan AI göras säker och användas för att skapa säkerhet?

Nyligen hölls ett heldagsseminarium om AI och Säkerhet vid Linköpings universitet. Seminariet arrangerades av SWECA i samarbete med bland annat Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland och Polisen.

ELLIIT Joint Autonomous Systems Lab in Linköping and Lund visar upp självkörande robot i Visionen.

Universitetsstyrelsen på studiebesök i Visionen

I december 2023 var universitetsstyrelsen på besök hos Institutionen för systemteknik (ISY). I forskningsarenan Visionen visades exempel på Linköpings universitets viktiga roll i teknik- och samhällsutvecklingen.

Johanna Rosén i labbet på IFM.

Över 92 miljoner till forskning inom naturvetenskap och teknik

Hela 23 projekt inom teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet får dela på 92,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Projekten handlar bland annat om visualisering, energilagring och nya nanomaterial.

Blå laser i mörkt laboratorium.

Kvantkommunikation testas i stor skala

Med så kallad kvantkryptering ska känslig information kunna hållas helt säker – men den nya tekniken måste testas utanför labbmiljön. Därför deltar LiU i ett projekt där framtidens säkra kommunikationsvägar ska studeras.

Två personer i ett labb med ett laserinstrument som står på ett bord fullt med sladdar.

Bättre cybersäkerhet med nya material

Digitalt informationsutbyte kan bli både säkrare, billigare och miljövänligare med hjälp av en ny typ av slumpgenerator för kryptering utvecklad vid LiU. Forskarna bakom studien menar att tekniken banar väg för en ny typ av kvantkommunikation.

Medarbetare ICG

Om institutionen

Kontakt