Nämnden för skolsamverkan: Aktiviteter A-Ö

Här är en lista på de aktiviteter för elever och lärare som Nämnden för skolsamverkan (NSS) stöttar eller finansierar helt/delvis.

A

aHead mattecoachning

aHead är en ideell studentförening vid Linköpings universitet som genom mattecoachning för gymnasieelever, av studenter, verkar för att öka intresset för matematik. Vår verksamhet består i huvudsak av coach-träffar, där en student(coach) och en grupp gymnasieelever träffas och räknar matte.

För: Gymnasieelever

Kontaktpersoner: aHeads ordförande: ordforande@aheadcoachning.se, NSS: Lasse Alfredsson, lasse.alfredsson@liu.se

Webbsida: aheadcoachning.se

C

CETIS

CETIS är ett nationellt resurscentrum. Vår huvuduppgift är att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen. Det yttersta målet är en god teknisk allmänbildning hos alla elever.

För: Lärare i grundskolan

Kontaktperson: Claes Klasander, föreståndare CETIS, claes.klasander@liu.se

Webbsida: cetis.se

F

Fenomenmagasinet

På Fenomenmagasinet handlar det om att förstå vardagliga fenomen såsom t.ex. optik, människokroppen och elektricitet. Att få testa själv och upptäcka att det som verkar komplicerat kanske ändå är rätt enkelt.

För: Elever i grund- och gymnasieskola, samt allmänheten. 

Kontaktperson: Jan Engqvist, enhetschef Fenomenmagasinet, jan.engqvist@linkoping.se

Webbsida: fenomenmagasinet.se

FONTD

FontD är ett nätverkssamarbete mellan 10 lärosäten (2018) med Linköpings universitet som värduniversitet. I FontD ingår de lokala didaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna. Sedan starten 2002 har ca 100 forskarstuderande examinerats.

För: Lärare

Kontaktperson: Anna Ericson, anna.ericson@liu.se

Webbsida: liu.se/forskning/fontd

Fråga en forskare

Undrar du över någonting? Fråga en expert! LiU:s forskare står redo att besvara dina spörsmål. (Ett urval av frågorna besvaras. Vi kan inte hjälpa till med svar på skoluppgifter.) 

För: Elever i grund- och gymnasieskola. 

Kontaktperson: Terese Ekstrand Amaya, fragaenforskare@liu.se

H

Hemmissionering

Hemmissionering (eller köttbullemissionering) handlar om att åka till sin hemstad, äta mammas köttbullar och besöka sin gamla gymnasieskola för att berätta om livet på tekniska högskolan/universitetet.

För: Målgruppen är gymnasieelever i åk 3. 

Kontaktperson: Mia Gårdenstål, maria.gardenstal@liu.se

Webbsida: lith.liu.se/samverkan/hemmissionering

M

Matematik specialisering

Det här är en högskoleförberedande kurs i form av en gymnasiekurs där innehållet är hämtat från högskolans grundläggande matematikkurser. Kursen omfattningar 100 gymnasiepoäng (100 hp) och förkunskapskravet är Matematik 4 som kan läsas parallellt med den här kursen. Den innehåller delar ur Linjär Algebra och Envariabelanalys.

För: Gymnasieelever

Kontaktperson: Claes Algström, 0700-89 63 62, claes.algstrom@liu.se

Webbsida: liu.se/artikel/matematikkurs-specialisering

Mattecoach på nätet

Mattecoach på nätet är en chattjänst som erbjuder elever i grundskolan och gymnasiet kostnadsfri läxhjälp i matematik på kvällstid. Våra coacher är blivande mattelärare. Verksamheten är ett samarbete mellan KTH Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Aston University i Birmingham, England.

För: Elever i grund- och gymnasieskolan

Kontaktperson: Daniel Carlsson, daniel.carlsson@liu.se

Webbsida: liu.se/artikel/mattecoach-pa-natet

N

NATDID - Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik

NATDID:s uppgift är att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till dem som är verksamma i skolan. Målet med detta är att lärare ska kunna omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken och därigenom låta skolan vila på en vetenskaplig grund.

För: Lärare, skolledare, skolhuvudmän

Kontaktperson: Karin Stolpe, karin.stolpe@liu.se

Webbsida: liu.se/forskning/natdid

P

Populärvetenskapliga veckan

Populärvetenskapliga veckan innehåller ett program med seminarier och utställning där ni kan möta forskare, dok­torander och studenter. Seminarierna är även öppna för allmänheten.

För: Gymnasieelever

Kontaktperson: Lejla Kronbäck, lejla.kronback@liu.se

Webbsida: liu.se/artikel/popularvetenskapliga-veckan

Q

Quintek

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet anordnar varje läsår Quintek-dagarna för tjejer i årskurs 3 på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program. Aktiviteterna pågår under två dagar och fungerar som en introduktion till studier i teknik och naturvetenskap.

För: Gymnasieelever åk 3

Kontaktperson: Lejla Kronbäck, lejla.kronback@liu.se

Webbsida: liu.se/artikel/quintek

S

Skugga en student

Att skugga en student är ett bra tillfälle att uppleva miljön på campus och kunna ställa frågor om hur det är att studera vid Linköpings universitet. Under dagen bjuder universitetet dig och din studentfadder på lunch. Perioden för att skugga en student sträcker sig från januari och fram till och med 15 april.

För: Gymnasieelever 

Kontakt: skugga@liu.se

Webbsida: liu.se/artikel/skugga-en-student

Sommarveckan

Linköpings universitets sommarvecka innehåller en mängd spännande upplevelser inom teknik och naturvetenskap. Sommarveckan ger en unik möjlighet att få en inblick i universitetsvärlden och brukar vara mycket uppskattad av deltagarna.

För: Grundskoleelever

Kontaktperson: Peter Andersson, peter.a.andersson@liu.se

Webbsida: liu.se/artikel/sommarveckan

Studiebesök

Under innevarande läsår har vi möjlighet att ta emot en del enklare studiebesök på Tekniska högskolan. Det vi kan erbjuda är en guidad rundvandring på våra universitetsområden där man som besökare får möjlighet att uppleva miljön på LiU. Under vissa delar av läsåret kan vi även erbjuda information om våra utbildningar och en möjlighet att få träffa våra studenter.

För: Grundskoleelever

Kontaktperson: Mia Gårdenstål, maria.gardenstal@liu.se

Webbsida: lith.liu.se/samverkan/studiebesok

T

Teknikutmaningen

Teknikutmaningen är en teknikrelaterad tävling för de åttondeklasser som deltagit i Teknikåttans kvaltävling i Linköpingsregionen men inte gått vidare till regionfinalen.

För: Elever i åk 8.

När: Mars-maj

Kontaktperson: Lasse Alfredsson, lasse.alfredsson@liu.se

Webbsida: liu.se/artikel/teknikutmaningen

Teknikåttan

Teknikåttan är en nationell tävling i teknik och naturvetenskap för elever i årskurs 8. Tekniska högskolan vid Linköpings universitet organiserar regionen Östergötland och Närke samt delar av Småland och Västmanland.

För: Elever i åk 8.

När: April-maj

Kontaktperson: Susanne Engborg, susanne.engborg@liu.se

Webbsida: liu.se/artikel/teknikattan

U

Unga Forskares Utställning

Utställningen Unga Forskare är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik.

För: Gymnasieelever

När: Januari-februari

Kontakt:

Webbsida: ungaforskare.se

V

Vetenskapsdagen

Nämnden för skolsamverkan vid Tekniska fakulteten, Linköpings universitet, anordnar – i samband/samverkan med Länsstudiedagen (gemensam studiedag för alla gymnasielärare i Östergötland) – Vetenskapsdagen! Vetenskapsdagen hålls den första torsdagen i oktober varje år.

För: Lärare i grund- och gymnasieskola

När: Första torsdagen i oktober

Kontaktperson: Mia Gårdenstål, maria.gardenstal@liu.se

Webbsida: vetenskapsdagen.se

Visualiseringscenter C

Visualiseringscenter C i Norrköping är norra Europas största visualiseringsstudio. Centret är en mötesplats kring visualisering - ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings Universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute. Utgångspunkten för centret är den visualiseringsforskning som bedrivs vid Linköpings universitet.

För: Allmänheten

Kontakt: info@visualiseringscenter.se

Webbsida: visualiseringscenter.se

Ö

Öppet hus

På öppet hus får du en överblick av våra utbildningar och en inblick i många intressanta ämnesområden. Studenter och studievägledare finns på plats för att svara på frågor och du får chansen att delta i flera olika aktiviteter.

För: Grund- och gymnasieskola

Kontaktperson: Christina Almtun, christina.almtun@liu.se

Webbsida: liu.se/artikel/oppet-hus

Skolsamverkan vid Linköpings universitet