Här är en lista i bokstavsordning med de aktiviteter för elever och lärare som Nämnden för skolsamverkan (NSS) stöttar eller finansierar.

A

aHead mattecoachning

aHead är en ideell studentförening vid Linköpings universitet som genom mattecoachning för gymnasieelever, av studenter, verkar för att öka intresset för matematik. Vår verksamhet består i huvudsak av coach-träffar, där en student(coach) och en grupp gymnasieelever träffas och räknar matte.

För: Gymnasieelever

Kontaktpersoner: aHeads ordförande: ordforande@aheadcoachning.se, NSS: Lasse Alfredsson, lasse.alfredsson@liu.se

Läs mera: aheadcoachning.se

 

C

CETIS

CETIS är ett nationellt resurscentrum. Vår huvuduppgift är att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen. Det yttersta målet är en god teknisk allmänbildning hos alla elever.

För: Lärare i grundskolan

Kontaktperson: Claes Klasander, föreståndare CETIS, claes.klasander@liu.se

Läs mera: cetis.se

 

F

Fenomenmagasinet

På Fenomenmagasinet handlar det om att förstå vardagliga tekniska och naturvetenskapliga fenomen såsom t.ex. optik, människokroppen och elektricitet. Att få testa själv och upptäcka att det som verkar komplicerat kanske ändå är rätt enkelt.

För: Elever i grund- och gymnasieskola, samt allmänheten

Kontaktperson: Åsa Mistrén Kämpe, verksamhetschef Fenomenmagasinet, asa.mistren-kampe@utb.linkoping.se

Läs mera: fenomenmagasinet.se

FONTD

FontD är ett nätverkssamarbete mellan 11 lärosäten (2024) med Linköpings universitet som värduniversitet. I FontD ingår de lokala didaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna. Sedan starten 2002 har ca 100 forskarstuderande examinerats.

För: Lärare

Kontaktpersoner: Konrad Schönborn (vetenskaplig ledare) konrad.schonborn@liu.se, Anna Ericson (administratör), anna.ericson@liu.se

Webbsida: liu.se/forskning/fontd

 

H

Hemmissionering

Vid hemmissionering besöker studenter vid Tekniska högskolan sin tidigare gymnasieskola, på plats eller digitalt, och genomför en presentation om hur det är att läsa på LiU för en klass eller en större grupp elever.

För: Gymnasieelever i åk 3, i första hand på natur- och teknikprogrammen.

Kontaktperson: Mia Gårdenstål, mia.gardenstal@liu.se

 

M

Matematik specialisering

Det här är en spetskurs på gymnasiet som innehåller delar ur universitetskurserna Linjär algebra och Envariabelanalys. Undervisningen sker på Campus Norrköping.
För: Gymnasieelever i Norrköpings kommun samt Bergska gymnasiet i Finspång.

Kontaktperson: Claes Algström, claes.algstrom@liu.se

Läs mera: liu.se/artikel/matematikkurs-specialisering

Mattecoach på nätet

Mattecoach på nätet är en chattjänst som erbjuder elever i grundskolan och gymnasiet kostnadsfri läxhjälp i matematik på kvällstid. Våra coacher är blivande mattelärare. Verksamheten är ett samarbete mellan KTH Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Aston University i Birmingham, England.

För: Elever i grund- och gymnasieskolan

Kontaktperson: Daniel Carlsson, daniel.carlsson@liu.se

Läs mera: liu.se/artikel/mattecoach-pa-natet

 

N

NATDID — Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik

NATDID:s uppgift är att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till dem som är verksamma i skolan. Målet med detta är att lärare ska kunna omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken och därigenom låta skolan vila på en vetenskaplig grund.

För: Lärare, skolledare, skolhuvudmän

Kontaktperson: Andreas Larsson, föreståndare, andreas.b.larsson@liu.se

Läs mera: liu.se/forskning/natdid

 

P

Populärvetenskapliga veckan

Populärvetenskapliga veckan innehåller ett program med seminarier och utställning där ni kan möta forskare, dok­torander och studenter. Seminarierna är även öppna för allmänheten.

För: Gymnasieelever

Kontaktperson: Hanna Ekelund Strand, hanna.ekelund.strand@liu.se

Läs mera: liu.se/popveckan

 

Q

Quintek

Tekniska högskolan anordnar varje läsår Quintek-dagarna för tjejer i årskurs 3 på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program. Aktiviteterna pågår under två dagar och fungerar som en introduktion till studier i teknik och naturvetenskap.

För: Gymnasieelever åk 3

Aktiviteten är just nu vilande – vi håller på att utveckla aktiviteten till ett nytt koncept i samverkan med Tekniska högskolans olika damföreningar.

 

S

Skugga en student

Du kan du få "skugga" en student genom att följa med på föreläsningar, lektioner, grupparbeten eller laborationer, beroende på vad som står på schemat. Det är ett bra tillfälle att uppleva miljön på campus och kunna ställa frågor om hur det är att studera vid Linköpings universitet. Du ansvarar själv vid behov för resa och boende, men universitetet bjuder dig och LiU-studenten på lunch.

För: Gymnasieelever 

Kontakt: skugga@liu.se

Läs mera: liu.se/artikel/skugga-en-student

Sommarveckan

Linköpings universitets sommarvecka innehåller en mängd spännande upplevelser inom teknik och naturvetenskap. Sommarveckan ger en unik möjlighet att få en inblick i universitetsvärlden och brukar vara mycket uppskattad av deltagarna.

För:Elever som precis har slutat åk 7

Kontaktpersoner: Hanna Ekelund Strand, hanna.ekelund.strand@liu.se och Peter Andersson, peter.a.andersson@liu.se

Webbsida: liu.se/artikel/sommarveckan

Studiebesök

Under innevarande läsår har vi möjlighet att ta emot en del enklare studiebesök på Tekniska högskolan. Det vi kan erbjuda är en guidad rundvandring på våra universitetsområden där man som besökare får möjlighet att uppleva miljön på LiU. Under vissa delar av läsåret kan vi även erbjuda information om våra utbildningar och en möjlighet att få träffa våra studenter.

För: Grundskoleelever

Kontaktperson: Mia Gårdenstål, mia.gardenstal@liu.se

 

T

Teknikutmaningen

Teknikutmaningen är en teknikrelaterad tävling för de åttondeklasser som deltagit i Teknikåttans kvaltävling i Linköpingsregionen men inte gått vidare till regionfinalen.

För: Elever i åk 8

När: Mars-maj

Kontaktperson: Lasse Alfredsson, lasse.alfredsson@liu.se

Läs mera: liu.se/artikel/teknikutmaningen

Teknikåttan

Teknikåttan är en nationell tävling i teknik och naturvetenskap för elever i årskurs 8. Tekniska högskolan vid Linköpings universitet organiserar regionen Östergötland och Närke samt delar av Småland och Västmanland.

För: Elever i åk 8

När: April-maj

Kontaktpersoner: Hanna Ekelund Strand, hanna.ekelund.strand@liu.se och Peter Andersson, peter.a.andersson@liu.se

Läs mera: liu.se/artikel/teknikattan

 

V

Vetenskapsdagen

Nämnden för skolsamverkan vid Tekniska fakulteten, Linköpings universitet, anordnar – i samband/samverkan med Länsstudiedagen (gemensam studiedag för alla gymnasielärare i Östergötland) – Vetenskapsdagen! Vetenskapsdagen hålls den första torsdagen i oktober varje år.

För: Högstadie- och gymnasielärare

När: Första torsdagen i oktober

Kontaktperson: Mia Gårdenstål, maria.gardenstal@liu.se

Läs mera: vetenskapsdagen.se

Visualiseringscenter C

Visualiseringscenter C i Norrköping är norra Europas största visualiseringsstudio. Centret är en mötesplats kring visualisering - ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings Universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute. Utgångspunkten för centret är den visualiseringsforskning som bedrivs vid Linköpings universitet.

För: Allmänheten

Kontakt: info@visualiseringscenter.se

Läs mera: visualiseringscenter.se

 

Ö

Öppet hus

På Öppet hus får du en överblick av våra utbildningar och en inblick i många intressanta ämnesområden. Studenter och studievägledare finns på plats för att svara på frågor och du får chansen att delta i flera olika aktiviteter.

För: Grund- och gymnasieskola

Kontaktperson: Johan Jäger, johan.jager@liu.se, Hanna Ekelund Strand, hanna.ekelund.strand@liu.se (Tekniska högskolan)

Läs mera: liu.se/artikel/oppet-hus

Skolsamverkan vid Linköpings universitet