Övningsskolor och övningsförskolor

En övningsskola/förskola kännetecknas av:

 • Engagerade, särskilt utvalda förskolor och skolor, som samverkar med LiU
 • Flera VFU-studenter placeras på samma skola under samma VFU-period. Studenten får återkomma till skolan under flera VFUU-perioder.
 • Flera handledare tar emot studenter på förskolan/skolan samtidigt och kan därmed samverka kring aktiviteter och utvärdering
 • Handledarna är erfarna handledare och genomför/har genomfört handledarutbildning 7,5 hp

Studenten genomför halva VFU-tiden i en kommun och förskola/skola och resterande VFU-veckor på en annan förskola/skola, gärna i en annan kommun. Förskolor och skolor som utsetts till övningsskolor kännetecknas av att de sökt uppdraget och valts ut av kommunen. Flera studenter ska kunna placeras på en övningsskola samtidigt och de ska kunna återkomma under flera VFU-perioder, det vill säga hög koncentration av studenter och handledare och kontinuitet över tid. En annan viktig faktor är samverkan, vilket sker genom att kommunrepresentanter och rektorer deltar i kontinuerliga möten med programansvariga och VFU-teamet.

Beroende på vilket år studenten påbörjar sin lärarutbildning, så är det olika förskolor och skolor som involveras som övningsskolor. VFU-koordinator beställer platser i de kommuner som vi samverkar med och sedan utser kommunens VFU-samordnare handledare till studenterna i samråd med skolornas rektorer.

Studenten får önska ort men alla måste vara beredda att resa till sin VFU-skola. Om en student har särskilda skäl för placering.

Grundlärarprogrammet F-3 och 4–6

Student som antas Grundlärarprogrammet F-3 och Grundlärarprogrammet åk 4–6 genomför sina 20 veckors verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på speciellt utvalda Övningsskolor i en eller två våra samarbetskommuner.

 • Övningsskolor F-3: Finspångs, Katrineholms, Kinda, Linköpings, Mjölby, Motala, Norrköpings, Nyköpings, Söderköpings, Tranås, Åtvidabergs och Västerviks kommun
 • Övningsskolor åk 4-6: Kinda, Linköpings, Mjölby, Motala, Norrköpings, Tranås eller Åtvidabergs kommun

Utöver ovanstående kommuner kan en student erbjudas möjlighet att genomföra enstaka VFU-period på icke-övningsskola under förutsättning att särskilda kriterier uppfylls.

Förskollärarprogrammet

LiU kommer att hösten 2022 starta en pilot med utvalda övningsförskolor i Norrköpings och Linköpings kommun. Under HT 22 och VT 23, kommer vi tillsammans med Norrköpings och Linköpings kommuner att utveckla en modell för övningsförskolor och från HT 23 räknar vi med att koppla på även våra övriga samverkanskommuner.

Tre kvalitetsaspekter Visa/dölj innehåll

Koncentration

Fler studenter och VFU-handledare i övningsskolor.

Samverkan

Mer dialog, kunskap och ansvar i övningsskolor.

Kompetens

Framgångsrik satsning på att utbilda VFU-handledare.

Koncentration

Fler studenter och VFU-handledare i övningsskolor.

Samverkan

Mer dialog, kunskap och ansvar i övningsskolor.

Kompetens

Framgångsrik satsning på att utbilda VFU-handledare.

Handledare och rektorer Visa/dölj innehåll

Handledare

 • Handledarna förväntas ha genomgått eller påbörja handledarutbildning (7,5 hp) senast året efter övningsskolan utsetts/börjat ta emot studenter.
 • Behörig och legitimerad förskollärare/lärare
 • Arbetat minst 3 år (annars behövs ”back upp-stöd” av erfaren handledare)
 • Genomgått LiU:s Handledarintroduktion
 • Delta i VFU-kursintroduktioner (i de kurser student handleds)

Handledarens ansvar

VFU-introduktioner

Datum för introduktioner HT 22

Rektor

Samtliga möten sker i hösten 2022 online och kallelse med länk skickas ut via mejl. Om du är ny rektor eller har frågor du vill lyfta är du välkommen att delta på ”check-in mötet” den 5 september.

Möten ÖSK rektorer kull 19-20 & 21-22:

 • 5 september klockan 15-16.30 - Check-in online för frågor (frivilligt) 
 • 9 februari klockan 13-15 eller 10 februari klockan 10-12 (välj en av tiderna)

E-post kommer skickas ut från programansvarig utbildningsledare för VFU i augusti och maj.

Rektorns ansvar - skola

Rektorns ansvar - förskola

Byten av övningsskolor Visa/dölj innehåll

Observera att avvikelser kan ske på grund av till exempel att lärarbehörigheter ändras, studenter flyttat eller utlands-VFU.

 

   Övningsskola 1  Övningsskola 2    Övningsskola 1 
   Termin 1   Termin 2   Termin 3   Termin 4   Termin 5   Termin 8
 F-3   VFU 1
 UK 
 VFU 2
 SO
 VFU 3
 SV
 VFU 4
 MA
 VFU 5
 NO
 VFU 6
 Avslutande
 4-6   VFU 1
 UK

 VFU 2
 SV

   VFU 4
 EN
 VFU 5
 MA
 VFU 6
 Avslutande

Kontakt Visa/dölj innehåll