Övningsskolor för Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6

Studenter antagna från och med HT 2019

Student som antas till GLP F-3 och 4–6 kommer att placeras på speciellt utvalda Övningsskolor i några av våra samarbetskommuner. Utöver nedanstående kommuner så kan en student erbjudas möjlighet att genomföra VFU i annan kommun under en enstaka VFU-period:

 • F-3: Finspång, Katrineholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Nyköping, Söderköping, Tranås eller Åtvidaberg.
 • 4–6: Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Tranås eller Åtvidaberg

En övningsskola kännetecknas av:

 • Engagerade, särskilt utvalda skolor, som samverkar med LiU
 • Flera VFU-studenter och handledare på samma skola samtidigt
 • Erfarna handledare som går/gått handledarutbildning

Tanken är att studenten genomför halva VFU-tiden i en kommun och skola och resterande VFU-veckor på en annan skola i en annan kommun. Skolor som utsetts till Övningsskolor kännetecknas av att de aktivt sökt uppdraget och valts ut i konkurrens. Flera studenter ska kunna placeras på en övningsskola samtidigt och de ska kunna återkomma under flera VFU-perioder, det vill säga hög koncentration av studenter och handledare och kontinuitet över tid. En annan viktig faktor är samverkan, vilket sker genom att kommunrepresentanter och rektorer deltar i kontinuerliga möten med programansvariga och VFU-teamet. Handledarna förväntas ha genomgått eller påbörja handledarutbildning (7,5 hp) senast året efter övningsskolan utsetts.

Handledare till studenter i F-3 och 4–6, som ingår i Nya Övningsskolorna förväntas delta vid VFU-kursintroduktioner där handledare och studenter bjuds in tillsammans. Det är kursansvarigs ansvar att bjuda in till sådan introduktion. I samband med dessa möten avsätts aven tid för handledare och student att sitta ner tillsammans och gå igenom Överenskommelsen samt grovplanera VFU-perioden.

Studenter som antogs 2014–2018

GLP F-3 ingick i ett projekt som avslutades VT 19 och genomfördes i samverkan med Linköpings och Norrköpings kommuner. Alla studenter genomförde 11 av sammanlagt 20 VFU-veckor på en övningsskola i Linköping eller Norrköping under de tre första åren av utbildningen. Avslutande VFU (9 veckor) förlades på en skola som inte är övningsskola. För de studenter som hade börjat F-3-utbildningen före projektets slutdatum har det beslutats att de ska få fullfölja sina VFU-perioder på skolor i Linköping och Norrköping i enlighet med projektets utformning.

OM du vill veta mer: Kontakta VFU-koordinator för F-6

Lesson studies Visa/dölj innehåll

Handledare och studenter i kursen svenska F-3

Lesson study en metod där ett lärarlag genomför en mindre studie med fokus på hur de bäst kan undervisa om ett avgränsat undervisningsinnehåll – ett lärandeobjekt de gemensamt väljer. Syftet är professionellt lärande för både lärare och lärarstudenter genom analys och diskussion med mål att utveckla undervisningen.

Hösten 2020 genomfördes ett lyckat pilotprojekt med några studenter och handledare vid universitets övningsskolor i Linköpings kommun. Hösten 2021 utökar vi projektet till att omfatta samtliga lärarstudenter och deras handledare inom ramen för kursen i svenska F-3. Vi modifierar till Lesson study och det blir ett obligatoriskt moment i utbildningen. Blir projektet framgångsrikt har vi för avsikt att permanenta upplägget för handledare (lärare) och lärarstudenter.

I denna film (7:26) berättar förra årets deltagare om sina erfarenheter från pilotprojektet.

Varje Lesson study genomförs i två cykler runt ett lärandeobjekt i en arbetsgrupp med cirka tre handledare och tre lärarstudenter. Indelningen i grupper görs så snart alla vfu-placeringar är klara. Grupperna sätts samman så att de så långt det är möjligt finns på samma övningsskola. Arbetsgruppen väljer ut ett lärandeobjekt för undervisning i en eller flera klasser. Lärandeobjektet är något som är aktuellt i den ordinarie undervisningen, så det är tänkt att ingå i lärarens ”vanliga” arbete.

Bakgrund och syfte med lesson studies

Genomförande av Lesson study

Tidsplan och föreläsningar HT21

Kontakt

Instruktioner för handledare och studenter

Övergripande information

Gruppmöte 1 och genomförande av förtest

Gruppmöte 2, lektion 1 och eftertest

Gruppmöte 3 och genomför lektion

Gruppmöte 4

Övningsskolor Visa/dölj innehåll

Kull 19-20

F-3 Norrköping

Kommunala skolor i följande kommuner:

 • F-3 Bjärbyskolan, Norrköping
 • F-3 Söderportens skola, Norrköping
 • F-3 Svärtingehus skola, Norrköping
 • F-3 Smedbyskolan, Norrköping:
 • F-3 Jursla skola, Norrköping
 • F-3 Nyhemsskolan, Katrineholm
 • F-3 Arnö skola (Långsätter + Herrhagen) Nyköping
 • F-3 Brobyskolan, Söderköping

F-3 Linköping

Kommunala skolor i följande kommuner

 • F-3 Ekdungeskolan, Linköping
 • F-3 Ekkälleskolan, Linköping
 • F-3 Vreta Klosters skola, Linköping
 • F-3 Harvestad skolor, Linköping
 • F-3 Tanneforsskolan, Linköping
 • F-3 Vidingsjöskolan, Linköping
 • F-3 Kämmestorpsskolan, Mjölby
 • F-3 Vifolkaskolan, Mjölby
 • F-3 Mariebergsskolan, Motala
 • F-3 Vätternsskolan, Motala
 • F-3 Sandbyängsskolan, Norrköping
 • F-3 Vilbergsskolan, Norrköping
 • F-3 Rimforsa Skola, Kinda
 • F-3 Centralskolan, Åtvidaberg
 • F-3 Norrskolan, Tranås

4-6 Linköping

Kommunala skolor i följande kommuner

 • 4-6 Ekkälleskolan, Linköping
 • 4-6 Folkungaskolan, Linköping
 • 4-6 Malmslätt, Kärna Linköping
 • 4-6 Slestadskolan, Linköping
 • 4-6 Vreta Klosters skola, Linköping
 • 4-6 Tanneforsskolan, Linköping
 • 4-6 Kungsbergsskolan, Linköping
 • 4-6 Klämmestorpsskolan, Mjölby
 • 4-6 Vifolkaskolan, Mjölby
 • 4-6 Mariebergsskolan, Motala
 • 4-6 Oxelbergsskolan, Norrköping
 • 4-6 Sandbyängsskolan, Norrköping
 • 4-6 Kimstadskolan, Norrköping
 • 4-6 Rimforsa Skola, Kinda
 • 4-6 Alléskolan, Åtvidaberg
 • 4-6 Junkaremåls Hubbarpsskolan, Tranås

Kull 21-22

F-3 Linköping och Norrköping

Kommunala skolor i följande kommuner

 • F-3 Svälthagskolan, Finspång
 • F-3 Skogsborgsskolan, Katrineholm
 • Kvinnebyskolan och Bäcksskolan, Linköping
 • Fredriksberg och Brokind, Linköping
 • Tannefors och Kungsberget, Linköping
 • T1-skolorna, Linköping
 • Tornhagsskolan, Linköping
 • Blästadsskolan, Linköping
 • Blåklintsskolan, Mjölby
 • Veta skola, Mjölby
 • Södra skolan, Motala
 • Norra skolan, Motala
 • Silverdansen, Norrköping
 • Skarphagen, Norrköping
 • Ljuraskolan, Norrköping
 • Nkpg Montessori, Norrköping
 • Uttersbergsskolan, Norrköping
 • Matteusskolan, Norrköping
 • Ektorpsringen, Norrköping
 • Smedby skola, Norrköping
 • Svärtingehus skola, Norrköping
 • Jursla skola, Norrköping
 • F-3 Björkhaga skola, Söderköping
 • Centralskolan och Grebo skola, Åtvidaberg
 • Norrskolan, Tranås

Fristående enheter

 • Vittra Röda stan, Norrköping
 • Vittra Lambohov, Linköping

4-6 Linköping

 • Kommunala skolor i följande kommuner
 • Kvinnebyskolan och Bäcksskolan, Linköping
 • Fredriksberg och Brokind, Linköping
 • Tallbodaskolan, Linköping
 • T1-skolorna, Linköping
 • Tornhagsskolan, Linköping
 • Blästadsskolan, Linköping
 • Veta skola, Mjölby
 • Södra skolan, Motala
 • Ekenässkolan, Motala
 • Söderportens skola, Norrköping
 • Skarphagsskolan, Norrköping
 • Navestadskolan, Norrköping
 • Nkpg Montessori, Norrköping
 • Victoria skolan, Norrköping
 • Matteusskolan, Norrköping
 • Alléskolan och Grebo skola, Åtvidaberg
 • Junkaremåls- och Hubbarpsskolan, Tranås

Fristående enheter 4-6

 • Vittra Röda stan, Norrköping
 • Vittra Lambohov, Linköping

Kontakt Visa/dölj innehåll