Övningsskolor för Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6

Studenter antagna från och med HT 2019

Student som antas till GLP F-3 och 4–6 kommer att placeras på speciellt utvalda Övningsskolor i några av våra samarbetskommuner. Utöver nedanstående kommuner så kan en student erbjudas möjlighet att genomföra VFU i annan kommun under en enstaka VFU-period:

  • F-3: Finspång, Katrineholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Nyköping, Söderköping, Tranås eller Åtvidaberg.
  • 4–6: Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Tranås eller Åtvidaberg

En övningsskola kännetecknas av:

  • Engagerade, särskilt utvalda skolor, som samverkar med LiU
  • Flera VFU-studenter och handledare på samma skola samtidigt
  • Erfarna handledare som går/gått handledarutbildning

Tanken är att studenten genomför halva VFU-tiden i en kommun och skola och resterande VFU-veckor på en annan skola i en annan kommun. Skolor som utsetts till Övningsskolor kännetecknas av att de aktivt sökt uppdraget och valts ut i konkurrens. Flera studenter ska kunna placeras på en övningsskola samtidigt och de ska kunna återkomma under flera VFU-perioder, det vill säga hög koncentration av studenter och handledare och kontinuitet över tid. En annan viktig faktor är samverkan, vilket sker genom att kommunrepresentanter och rektorer deltar i kontinuerliga möten med programansvariga och VFU-teamet. Handledarna förväntas ha genomgått eller påbörja handledarutbildning (7,5 hp) senast året efter övningsskolan utsetts.

Handledare till studenter i F-3 och 4–6, som ingår i Nya Övningsskolorna förväntas delta vid VFU-kursintroduktioner där handledare och studenter bjuds in tillsammans. Det är kursansvarigs ansvar att bjuda in till sådan introduktion. I samband med dessa möten avsätts aven tid för handledare och student att sitta ner tillsammans och gå igenom Överenskommelsen samt grovplanera VFU-perioden.

Studenter som antogs 2014–2018

GLP F-3 ingick i ett projekt som avslutades VT 19 och genomfördes i samverkan med Linköpings och Norrköpings kommuner. Alla studenter genomförde 11 av sammanlagt 20 VFU-veckor på en övningsskola i Linköping eller Norrköping under de tre första åren av utbildningen. Avslutande VFU (9 veckor) förlades på en skola som inte är övningsskola. För de studenter som hade börjat F-3-utbildningen före projektets slutdatum har det beslutats att de ska få fullfölja sina VFU-perioder på skolor i Linköping och Norrköping i enlighet med projektets utformning.

OM du vill veta mer: Kontakta VFU-koordinator för F-6

KontaktVisa/dölj innehåll