Medicinska fakulteten ligger i frontlinjen när det gäller utveckling av pedagogik for vård- och medicinutbildningar. 

Den snabba kunskaps­utvecklingen i samhället leder till att den kunskap man skaffar sig under sin utbildningstid riskerar att bli föråldrad, samtidigt som den totala kunskapsmassan hela tiden växer. 

Vi tillämpar därför problembaserat lärande för att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Dessutom har Medicinska fakulteten tidig träning i patientkommunikation och kontinuerlig träning i samarbetsförmåga.

Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet är i den internationella frontlinjen när det gäller utveckling av pedagogik för vård- och medicinutbildningar. Vi har:

  • Kontinuerlig träning i samarbetsförmåga vid våra utbildningsavdelningar
  • Tidig träning i patientkommunikation inklusive feedback genom videoupptagning
  • Studentledda kliniska undervisningsavdelningar. Vi var först i världen med en sådan avdelning som har fått efterföljare nationellt och internationellt. Vi har nu skapat fyra sådana avdelningar.
  • Fokus på handledningen i den verksamhetsförlagda utbildningen
  • Inlärningsplaner, där studenten planerar och beskriver sina inlärningsmål inför verksamhetsförlagda kliniska placeringar
  • Utbildningarna bygger på problembaserat lärande, som är som ett motiverande och utvecklande hjälpmedel för studierna vid alla våra program.

Pedagogisk profil

Medicinska fakultetens mål är att utbilda kompetent och yrkeskunnig personal för olika yrken inom hälso- och sjukvård samt forskning. Vår utbildningsprofil bygger på problembaserat lärande, interprofessionellt lärande, ämnesintegration och integration mellan teori och praktik, samt fokus på ett hälsofrämjande förhållningssätt.

På alla utbildningar betonas studenternas personliga och professionella utveckling genom återkommande moment med träning och reflektion kring kommunikation och etiskt förhållningssätt. Stor vikt läggs också vid verklighetsanknytning, vilket innebär att studenterna möter patienter redan första terminen och därmed tidigt kommer i kontakt med hälso- och sjukvården.

Fokus på hälsa

Folkhälsovetenskapliga problem, preventivt och hälsofrämjande arbete är centrala begrepp i Medicinska fakulteten profil. Denna betoning på hälsa finns med i alla utbildningarnas målbeskrivningar vilket bland annat avspeglar sig i studenternas problembearbetningar och inlärningsmål.

Pedagogisk profil

Våra utbildningar

Använd utbildningsväljaren

Gå till utbildningssidan nedan och filtrera fram våra utbildningar genom att välja ämnesområde Medicin, vård, hälsa.

Välj om du vill se samtliga program och kurser eller filtrera på t ex nivå, termin eller studieform. 

Utbildning på grundnivå

Arbetsterapeutstudenter som går över en bro på Campus Norrköping

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeuter arbetar med hälsa och utveckling för personer i alla åldrar som på grund av sjukdom, skada eller av andra orsaker upplever begränsningar i sina vardagsaktiviteter.

Fysioterapeutstudenter övar ledundersökning tillsammans med lärare

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

På Fysioterapeutprogrammet lär du dig att undersöka, bedöma och behandla människors rörelsefunktioner. Du lär dig också att arbeta förebyggande och hur du kan hjälpa klienten att ta tillvara sina egna resurser.

Kvinna i vit rock analyserar prover i ett labb.

Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp

Som legitimerad biomedicinsk analytiker får du en nyckelroll i sjukvården. Dina analyser används för att ställa diagnoser, följa sjukdomsförlopp och bedöma behandling.

Utbildning på avancerad nivå

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap, 120 hp

Programmet ges inom huvudområdena: arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik eller omvårdnadsvetenskap.

Experimental and Medical Biosciences, 120 hp

The programme provides students with knowledge in biomedicine and related subjects. It prepares for a scientific career within the field of life sciences, with emphasis on understanding cellular and molecular mechanisms related to health and disease.

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Utbildningen till barnmorska bygger på problembaserat lärande, hälsoperspektiv och helhetssyn. Det är en påbyggnadsutbildning efter sjuksköterskeexamen som ger dig professionell kompetens som barnmorska.

Kompletteringsutbildning

Relaterade länkar