Socialvetenskaplig tidskrift är en svenskspråkig tidskrift som riktar sig till dig som är intresserad av sociala frågor, med särskilt fokus på socialt arbete.

Tidskriften utges av Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) med stöd av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift cirkulerar mellan de större universitetsorterna.

Vid årsskiftet 2019/2020 tog Linköpings universitet och Avdelningen för socialt arbete vid Institutionen för kultur och samhälle över redaktörskapet för Socialvetenskaplig tidskrift. 

Redaktion

Redaktionen är sammansatt av forskare som representerar skilda vetenskapliga discipliner och forskningsområden. Avsikten är att redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift skall cirkulera mellan universitets och högskoleorter med utbildning och forskning inom ämnesområdet socialt arbete.

Prenumeration

Om du är medlem i FORSA ingår tidskriften. För att bli medlem klicka här

Enbart prenumeration - beställ här. 

Om du har frågor om din prenumeration eller vill läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas när det gäller din prenumeration, se Policy för hantering av data och personuppgifter vid Nätverkstan Kulturtidskrifter.

Call for papers

Välkomna att skicka in bidrag till nästa specialnummer I Pandemins spår – Socialvetenskapliga perspektiv på Covid-19

Covid-19-pandemin överraskade världen. Det som började som ett till synes småskaligt utbrott i en provins i Kina utvecklades snabbt globalt och definierades som en pandemi i mars 2020. Covid-19 har spridit sig och fall konstaterats i nästan alla världens länder under våren och sommaren 2020.

Vi välkomnar forskare inom samhällsvetenskap att lämna in sina empiriska eller teoretiska studier i det temanummer som Socialvetenskaplig tidskrift ska publicera. I synnerhet uppmuntrar vi studier som erbjuder en grundlig förståelse av de utmaningar som välfärdsinstitutioner och välfärdsarbetare står inför.

Vi är intresserade av att främja den vetenskapliga diskussionen om effekterna – kortsiktiga och långsiktiga – av Covid-19-pandemin med avseende på samhälleliga utmaningar och sociala problem och hur de kan bemötas. 

Syftet med specialnumret är att presentera artiklar som är relevanta för att förstå effekten av krisen som genererats av Covid-19. Välfärdsarbetare står inför uppgiften att hantera flera nya utmaningar som särskilt hårt drabbat socioekonomiskt svaga och andra sårbara grupper. 

  • Tidsfrist för inlämnande av paper: 28 april 2021
  • Tidsfrist för det första beslutet: 30 maj 2021
  • Slutligt beslut om manuskript: 30 november 2021
Läs mer i Call for papers_I pandemins spår_Socialvetenskapliga perspektiv på Covid19

Manus och författaranvisningar

Är du intresserad av att skicka in ett bidrag till den här tidskriften?  Välkommen att skicka in ditt manus här.

Läs även informationen om riktlinjer vid insändning av bidrag.

Kontakta oss

Redaktionsledamöter

Sociala medier

Följ oss på Instagram och Facebook

Organisation