Socialvetenskaplig tidskrift

Socialvetenskaplig tidskrift är en svenskspråkig tidskrift som riktar sig till dig som är intresserad av sociala frågor, med särskilt fokus på socialt arbete. 

Tidskriften utges av Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) med stöd av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift cirkulerar mellan de större universitetsorterna.

Vid årsskiftet 2019/2020 tog Linköpings universitet och Avdelningen för socialt arbete vid Institutionen för kultur och samhälle över redaktörskapet för Socialvetenskaplig tidskrift. 

Välkommen att skicka in nya manus till Karin Osvaldsson Cromdal

Redaktion

Redaktionen är sammansatt av forskare som representerar skilda vetenskapliga discipliner och forskningsområden. Avsikten är att redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift skall cirkulera mellan universitets och högskoleorter med utbildning och forskning inom ämnesområdet socialt arbete.

Prenumeration

Om du är medlem i FORSA ingår tidskriften. För att bli medlem klicka här

Om du har frågor om din prenumeration eller vill läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas när det gäller din prenumeration, se Policy för hantering av data och personuppgifter vid Nätverkstan Kulturtidskrifter.

Anvisningar
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Redaktionsledamöter
Visa/dölj innehåll

Sociala medier
Visa/dölj innehåll

Följ oss på Instagram och Facebook

Organisation
Visa/dölj innehåll