Asylkommissionen

Asylkommissionen är ett samarbete mellan civilsamhälle, forskare och professionella. Verksamheten bedriver gränsöverskridande forskning och studier av grundläggande rättsprinciper för personer som sökt skydd i Sverige.

Det började som ett samarbete mellan Linköpings universitet och Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. I dag samlar Asylkommissionen 48 experter. Flera är forskare, men i Asylkommissionen finns också personer som har egen erfarenhet av asylprocessen, professionella samt volontärer från olika organisationer.

Det fullständiga namnet för Asylkommissionen är ”Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015–17”. Det är ett unikt samverkansprojekt. Både asylsökande och frivilligarbetare som möter dem har pekat på negativa konsekvenser för dem som sökt skydd i Sverige. Det handlar bland annat om ökande hemlöshet, kriminalisering, psykisk ohälsa och familjesplittring. Därför krävs en vetenskaplig genomlysning av lagstiftningen och tillämpningen av lagen.

Den 27 augusti 2019 fick Asylkommissionen besked om att professor Anna Lundberg och de medsökande docenterna Torun Elsrud, Linnéuniversitetet, och Sabine Gruber, IKOS/LiU, har beviljats ett anslag om 1.4 miljoner från forskningsrådet FORMAS till ett projekt för insamling av forskningsdata för kommissionen. 

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Alternativa migrationspolitiska direktiv till regeringen

Asylkommissionen sänder skuggdirektiv till regeringen om hur framtidens migrationspolitik ska utformas.

I juni 2019 gav regeringen en parlamentarisk kommitté uppdraget att ta ställning till hur den framtida svenska migrationspolitiken ska utformas. Kommittén har fått flera direktiv om hur uppdraget ska genomföras. Men direktiven kommer att försämra villkoren för människor på flykt, menar Asylkommissionen som nu skickar alternativa direktiv till regeringen, så kallade skuggdirektiv.

Asylkommissionens skuggdirektiv till utredningen om framtidens migrationspolitik.

Läs mer i nyheten nedan. 

 

 

Media 

Vi söker masterstudenter
Visa/dölj innehåll

Skriv din mastersuppsats om asylfrågor, vid Linköpings universitet.  Magnus Johansson

Ska du skriva uppsats?

Är du masterstudent och är intresserad av asyl- och migrationsfrågor i en svensk kontext, och planerar ett uppsatsarbete?
I så fall tror vi att du vill vara med och bidra till Asylkommissionen.Exempel på områden som Asylkommissionen har identifierat som särskilt angelägna att undersöka rör bland annat lagförändringar och deras konsekvenser:

  • Brister i asylmottagande,
  • Ansvarsförskjutningar,
  • Åldersuppskrivningar,
  • Domstols-praxis.

Det är viktigt att beakta etiska aspekter och riktlinjer på ditt universitet när du väljer ämne.
Om du har frågor kontakta din handledare eller skriv till Asylkommissionen@isv.liu.se

En hög med papper på ett skrivbord. Bildskärpan ligger på pappershögen.
Arbetet med att granska kunskapsläget pågår just nu. Skicka gärna rapporter till oss. noipornpan

Hjälp oss med forskningsläget

Josefin Åström, medlem i Asylkommissionen och just nu masterstudent vid Malmö universitet, har tagit på sig att göra en forskningsöversikt för kommissionen.

Vi känner redan till många uppsatser/avhandlingar vid olika lärosäten och många rapporter från frivilligorganisationer.

Tipsa oss gärna om vilka rapporter om asylsökandes situation som publicerats av din organisation eller institution de senaste åren, så att vi inte missar något.

Mejla tipsen direkt till Josefin Åström. 

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Mejla oss gärna på: Asylkommissionen

Mejl och konversationer som inkommer till Asylkommissionen sparas så länge det behövs för att svara på avsändares frågor eller ta vara på den information avsändaren inkommer med. Se även universitetets integritetspolicy.
Skicka inte handlingar eller personuppgifter utan överenskommelse! Vi tar kontakt om vi vill be om vittnesmål eller se dokument!

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för kultur och samhälle
Asylkommissionen
Professor Anna Lundberg
601 74 Norrköping

Följ oss gärna på Facebook!

Huvudman och medlemmar
Visa/dölj innehåll

Huvudman

Huvudman för Asylkommissionen är Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) vid Linköpings universitet, ämnet Välfärdsrätt, i samverkan med Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Deltagare

Asylkommissionen består av personer från välfärds- och migrationsforskningsområdet, andra experter, personer med erfarenhet av asylproceduren under senare år samt personer verksamma inom frivilligorganisationer eller det juridiska fältet. Kommissionen kan utvidgas under projekttiden samt vid behov anlita forskare och professionella vid förberedelser och val av ämnesområden samt när delresultat presenteras.

Styrgrupp

Anna Lundberg, Professor i Välfärdsrätt vid Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet

Mohamed Kiswani, projektledare, Palestinska Huset i Göteborg

Sabine Gruber, Universitetslektor och docent i socialt arbete, Linköpings Universitet

Sanna Vestin, Informatör och styrelseledamot i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Sofia Häyhtiö, Vice ordförande samt samordnare i FARR, Forskningsassistent, Linköpings universitet

Tilda Pontén, jurist och ansvarig för migrationsfrågor vid Civil Rights Defenders

Torun Elsrud, docent sociologi, lektor socialt arbete, Linnéuniversitetet  

Material
Visa/dölj innehåll

Pågående forskning
Visa/dölj innehåll