Asylkommissionen

Asylkommissionen är ett samarbete mellan civilsamhälle, forskare och professionella. Verksamheten bedriver gränsöverskridande forskning och studier av grundläggande rättsprinciper för personer som sökt skydd i Sverige.

Det började som ett samarbete mellan Linköpings universitet och Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. I dag samlar Asylkommissionen 48 experter. Flera är forskare, men i Asylkommissionen finns också personer som har egen erfarenhet av asylprocessen, professionella samt volontärer från olika organisationer.

Det fullständiga namnet för Asylkommissionen är ”Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015–17”. Det är ett unikt samverkansprojekt. Både asylsökande och frivilligarbetare som möter dem har pekat på negativa konsekvenser för dem som sökt skydd i Sverige. Det handlar bland annat om ökande hemlöshet, kriminalisering, psykisk ohälsa och familjesplittring. Därför krävs en vetenskaplig genomlysning av lagstiftningen och tillämpningen av lagen.

Den 27 augusti 2019 fick Asylkommissionen besked om att professor Anna Lundberg och de medsökande docenterna Torun Elsrud, Linnéuniversitetet, och Sabine Gruber, IKOS/LiU, har beviljats ett anslag om 1.4 miljoner från forskningsrådet FORMAS till ett projekt för insamling av forskningsdata för kommissionen. 

AktuelltVisa/dölj innehåll

Boksläpp: Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?

Delta på det digitala boksläppet av Asylkommissionens antologi "Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?"

Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? är en antologi om mottagande av människor på flykt, redaktörer är Torun Elsrud, Sabine Gruber och Anna Lundberg . Den innehåller 26 kapitel om förändringar i rättssäkerheten efter 2015, då den svenska regeringen aviserade en rad lagändringar för en ny asylpolitik. Vilka är konsekvenserna av den alltmer restriktiva migrationspolitiken? Vad har förändringarna inneburit för barn, unga och vuxna som sökt skydd i Sverige? Det ger antologin en inblick i.

Den 18 maj, klockan 13:30 till 15:30, hålls ett digitalt boksläpp där några av de medverkande författarna presenterar sina bidrag. Seminariet hålls på Zoom och är öppet för alla.

Du anmäler dig här.

Läs mer i inbjudan.

Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände?

Läs och ladda ned boken här


Seminarier

18 maj 2021

Boksläpp av antologin "Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?"

kl. 13.30 – 15.30 Digitalt via Zoom.

Asylkommissionens antologi "Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände?" behandlar förändringar i rättssäkerheten efter 2015, då den svenska regeringen aviserade en rad lagändringar för en ny asylpolitik. Vilka är konsekvenserna av den alltmer restriktiva migrationspolitiken? Under boksläppet presenterar några av bokens författare sina bidrag. Seminariet är öppet för alla.

Kontakt

Rapport om frihetsberövade människor i coronakrisen

Asylkommissionens rapport Frihetsberövade människor i coronakrisen lyfter frågan hur människor i förvar påverkas av pandemin. Vilka regler gäller i förvaren och hur efterföljs de?

Rapporten undersöker förvartagnas upplevelser av åtgärder och situationen på  Migrationsverkets förvar under coronapandemin. Rapporten visar bland annat på trängsel, begränsad tillgång till hälsoscreening och brister i rengörings- och hygienrutiner.

Läs rapporten här

Media 

Vi söker masterstudenterVisa/dölj innehåll

Skriv din mastersuppsats om asylfrågor, vid Linköpings universitet.  Magnus Johansson

Ska du skriva uppsats?

Är du masterstudent och är intresserad av asyl- och migrationsfrågor i en svensk kontext, och planerar ett uppsatsarbete?
I så fall tror vi att du vill vara med och bidra till Asylkommissionen.Exempel på områden som Asylkommissionen har identifierat som särskilt angelägna att undersöka rör bland annat lagförändringar och deras konsekvenser:

  • Brister i asylmottagande,
  • Ansvarsförskjutningar,
  • Åldersuppskrivningar,
  • Domstols-praxis.

Det är viktigt att beakta etiska aspekter och riktlinjer på ditt universitet när du väljer ämne.
Om du har frågor kontakta din handledare eller skriv till Asylkommissionen@isv.liu.se

KontaktVisa/dölj innehåll

Mejla oss gärna på: Asylkommissionen

Mejl och konversationer som inkommer till Asylkommissionen sparas så länge det behövs för att svara på avsändares frågor eller ta vara på den information avsändaren inkommer med. Se även universitetets integritetspolicy.
Skicka inte handlingar eller personuppgifter utan överenskommelse! Vi tar kontakt om vi vill be om vittnesmål eller se dokument!

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för kultur och samhälle
Asylkommissionen
Professor Anna Lundberg
601 74 Norrköping

Följ oss gärna på Facebook!

Huvudman och medlemmarVisa/dölj innehåll

Huvudman

Huvudman för Asylkommissionen är Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) vid Linköpings universitet, ämnet Välfärdsrätt, i samverkan med Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Deltagare

Asylkommissionen består av personer från välfärds- och migrationsforskningsområdet, andra experter, personer med erfarenhet av asylproceduren under senare år samt personer verksamma inom frivilligorganisationer eller det juridiska fältet. Kommissionen kan utvidgas under projekttiden samt vid behov anlita forskare och professionella vid förberedelser och val av ämnesområden samt när delresultat presenteras.

Styrgrupp

Anna Lundberg, Professor i Välfärdsrätt vid Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet

Mohamed Kiswani, projektledare, Palestinska Huset i Göteborg

Sabine Gruber, Universitetslektor och docent i socialt arbete, Linköpings Universitet

Sanna Vestin, Informatör och styrelseledamot i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Sofia Häyhtiö, Vice ordförande samt samordnare i FARR, Forskningsassistent, Linköpings universitet

Tilda Pontén, jurist och ansvarig för migrationsfrågor vid Civil Rights Defenders

Torun Elsrud, docent sociologi, lektor socialt arbete, Linnéuniversitetet  

MaterialVisa/dölj innehåll

Pågående forskningVisa/dölj innehåll

BloggVisa/dölj innehåll