Barn i förskola och skola

Pennor och linjal

Vårt intresse är barn, unga och deras villkor i förskola och skola. Vi forskar bland annat om barns interaktion, flerspråkighet och emotioner i förskola/skolan, barns och ungas psykiska hälsa och välbefinnande, samt betyg och bedömning i skolan.

Forskningsprojekt

Forskare

Organisation