Beröringskulturer, kroppslig integritet och kroppslig socialisering i förskolan

Förskolebarn sitter på rad på en bänk ute i solen.
Pixabay

Forskningsprojektet syftar till att skapa förståelse av beröringskulturer, kroppslig integritet och kroppslig socialisering i svenska förskolor. Vi undersöker barns och lärares kroppsliga praktiker och deras upplevelser och perspektiv på fysisk kontakt i deras vardagliga interaktioner.

Fysisk kontakt utgör ett framträdande drag i yngre barns liv i förskolor. Fysiska interaktioner mellan barn och lärare är emellertid en komplex fråga. Å ena sidan har beröring grundläggande betydelse för barns socioemotionella utveckling, välmående och känslor. Å andra sidan riktar de samhälleliga diskussionerna fokus på fram för allt riskerna med kränkande beröring och de informerar de professionella debatter om utbildningspolicies. 

Hittills finns det lite observationsbaserad kunskap om fysisk kontakt som involverar barn i förskolan. Särskilt lite vet vi om vad som kännetecknar barns fysisk kontakt med lärare och med kamrater, inklusive hur beröring används av barn i olika åldrar och kön själva. För att man ska kunna bidra till den pågående debatten och stödja lärarnas professionalism i relation till: i) pedagogers fysiska engagemang med barn, och ii) barns fysiska engagemang med lärare och i kamratgrupper, behöver man undersöka barns fysiska interaktioner med andra. Observations- och intervjustudierna kommer att undersöka barns och lärares upplevelser och perspektiv på fysisk kontakt, beröringskulturer och kroppslig integritet i förskolan.

Projektet finansieras av VR, bidrag 2021-2025.

Forskargrupp