03 december 2020

Fysisk kontakt utgör ett vanligt inslag i små barns liv på förskolan. Men kan beröring ses som kränkande gentemot barn? Nu vill en forskargrupp vid Linköpings universitet ta reda på vilka normer och behov som styr när beröring sker.

Pojke som håller en vuxen i hand
Forskare ska studera barns perspektiv på beröring Pixabay

Asta Cekaite, professor vid Institutionen för Tema är projektledare för en ny studie som handlar om beröring i förskolan mellan barn och pedagoger.

– I det här projektet vill vi i forskargruppen titta på barns beröring i barngruppen och beröring mellan barn och vuxen. Tidigare studier har enbart fokuserat på de vuxna och inte på barn. Nu ska vi studera barns perspektiv också, säger Asta Cekaite. Vad gör barnen själva i de här situationerna? Initierar de beröring med vuxna och hur är de med andra barn? Det är frågor vi kommer att studera men även hur barns ålder och kön kan påverka när och hur beröringen sker.

Beröring mellan barn och lärare är en komplex fråga, ofta påverkad av No touch-diskurs. I flera länder men också i Sverige har forskare börjat ifrågasätta normativa förväntningar, till exempel att det inte är bra att beröra barn i förskolan.

– Fysisk kontakt är grundläggande för ens välbefinnande och tilltro till varandra och speciellt i relation till barn. Vi vill undersöka hur vi är med varandra som kroppsliga varelser, inte bara tänkande varelser, säger Asta Cekaite.

När får man beröra?

Forskargruppen kommer att studera situationer när beröring sker och beröringskulturer samt kroppslig integritet och fostran. Vilka normer finns det och vad får man göra i olika situationer?

– Vi kommer att beskriva vilka normer och förväntningar som etableras i vardagssituationer och när beröring händer i förskolan. Blir barnet tillrättavisat eller får barnet beröm? Det som är väldigt spännande med projektet är att titta på vad barnen gör själva. Det vet man väldigt lite om, säger Asta Cekaite. Hur är barnens sätt att samspela fysiskt med varandra i kamratgrupper och vad har de för föreställningar om kroppslig integritet?

En annan del av projektet är att få pedagogernas reflektioner om sitt arbetssätt och tillsammans utveckla ett arbetssätt som tillgodoser barnens behov för trygghet, närhet och omsorg. Känner man att beröring är farligt, hur gör man då? Hur svarar man på barnens initiativ?

Kroppslig integritet utifrån barnens perspektiv

Forskargruppen kommer främst studera barn och pedagoger i olika förskolor. De kommer göra en kvalitativ del där de till exempel videofilmar. Inga experiment kommer göras utan bara iakttagande och intervjuer med barn och pedagoger.

– Vi kommer göra en del där vi tolkar det som händer utifrån barnens perspektiv. Ett sätt är att titta på de vardagliga situationerna i förskolemiljö och se vad som egentligen händer. Vi kommer också genomföra intervjuer med barn i åldern 4 - 5 år. Jag har aldrig gjort det tidigare så vi får se hur vi kan få kunskap om de yngre barns tankar och funderingar, säger Asta Cekaite.

6 miljoner från Vetenskapsrådet

Studien ”Beröringskulturer, kroppslig integritet och socialisering i förskolan: Barn och lärares perspektiv på fysisk kontakt” kommer att pågå till 2024 och är finansierat av Vetenskapsrådet med drygt 6 miljoner kronor.

– Det är ett spännande projekt som innebär en hel del tvärvetenskapliga och internationella samarbeten och det betyder mycket för min egen del eftersom det kan generera ny kunskap till forskningsområdet. Jag är intresserad av beröring som social och kulturell praktik. Barns beröringskulturer har inte uppmärksammats tidigare, varken nationellt eller internationellt, säger Asta Cekaite.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.