Halvledare med stort bandgap

Grön laser

Vi stärker vår roll i utvecklingen av fasta tillstånds kvantsystem, såsom optiska aktiva spinnkvantbitar, kvantminnen och register.

Dessa är grundläggande element som krävs för olika tillämpningar inom kvantteknologi, t.ex. långdistans kvantkommunikation, kvantavkänning och kvantberäkning. Vår expertis sträcker sig från materialvetenskap, som inkluderar design och tillväxt av kvantkvalitetsmaterial (SiC, III-nitrider och andra halvledare) och strukturer för nanofotoniska och andra kvantanordningar, till karakterisering, kontroll och manipulation av optiska centrifugeringssignaler.

Publikationer

2024

Misagh Ghezellou, Jawad ul-Hassan (2024) Influence of Different Hydrocarbons on Chemical Vapor Deposition Growth and Surface Morphological Defects in 4H‐SiC Epitaxial Layers Physica status solidi. B, Basic research Vidare till DOI
Edward Ferraz de Almeida Jr, Anelia Kakanakova-Gueorguieva, Gueorgui Kostov Gueorguiev (2024) On Decorating a Honeycomb AlN Monolayer with Hydrogen and Fluorine Atoms: Ab Initio and Experimental Aspects Materials, Vol. 17, Artikel 616 Vidare till DOI

2023

Pasquale Cilibrizzi, Muhammad Junaid Arshad, Benedikt Tissot, Son Tien Nguyen, Ivan Gueorguiev Ivanov, Thomas Astner, Philipp Koller, Misagh Ghezellou, Jawad Ul-Hassan, Daniel White, Christiaan Bekker, Guido Burkard, Michael Trupke, Cristian Bonato (2023) Ultra-narrow inhomogeneous spectral distribution of telecom-wavelength vanadium centres in isotopically-enriched silicon carbide Nature Communications, Vol. 14, Artikel 8448 Vidare till DOI
Daniil M. Lukin, Melissa A. Guidry, Joshua Yang, Misagh Ghezellou, Sattwik Deb Mishra, Hiroshi Abe, Takeshi Ohshima, Jawad ul-Hassan, Jelena Vučković (2023) Two-Emitter Multimode Cavity Quantum Electrodynamics in Thin-Film Silicon Carbide Photonics Physical Review X, Vol. 13, Artikel 011005 Vidare till DOI
Wisam Alshebly, Majid Shalchian, Danial Shafizadeh, Amirali Chalechale, Farzan Jazaeri (2023) Transcapacitances Modeling in ultra-thin gate-all-around junctionless nanowire FETs, including 2D quantum confinement Solid-State Electronics, Vol. 200, Artikel 108544 Vidare till DOI
Misagh Ghezellou, Piyush Kumar, Marianne E. Bathen, Robert Karsthof, Einar Sveinbjörnsson, Ulrike Grossner, Peder Bergman, Lasse Vines, Jawad ul-Hassan (2023) The role of boron related defects in limiting charge carrier lifetime in 4H-SiC epitaxial layers APL Materials, Vol. 11, Artikel 031107 Vidare till DOI
Jing-Jia Huang, Christian Militzer, Charles Wijayawardhana, Urban Forsberg, Henrik Pedersen (2023) Superconformal silicon carbide coatings via precursor pulsed chemical vapor deposition Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films, Vol. 41, Artikel 030403 Vidare till DOI
Svante Gunnarsson, Urban Forsberg, Daniel Axehill (2023) Reflections about reflections Proceedings of the 19th CDIO International Conference, s. 56-66
Galia Pozina, Hsu Chih-Wei, Natalia Abrikossova, Carl Hemmingsson (2023) Plasma-Assisted Halide Vapor Phase Epitaxy for Low Temperature Growth of III-Nitrides Crystals, Vol. 13, Artikel 373 Vidare till DOI
Bela Pecz, Miklos Nemeth, Filippo Giannazzo, Anelia Kakanakova-Gueorguieva (2023) On the Possibility of Realizing a 2D Structure of Si-N Bonds by Metal-Organic Chemical Vapor Deposition Physica status solidi. B, Basic research, Vol. 260, Artikel 2300262 Vidare till DOI

Relaterat

Kontakt

Organisation