Kulturarv

Turister med en guide framför Colisseum i Rom. Tourists with a guide in front of the Coliseum, Rome
Piola666/Istock

I en serie forskningsprojekt och initiativ studerar vi på ISAK kulturarvets roll, funktion och betydelse i såväl samtida som historiska kontexter med det övergripande syftet att utveckla en kritisk analytisk förståelse av kulturarvets roll i samhället.

Kulturarvsforskningen vid ISAK för samman forskningsprojekt som med tvärdisciplinära perspektiv studerar kulturarv i vid bemärkelse med särskilt fokus på relationen mellan å ena sidan formeringar och förändringar av kulturarv över tid och rum och å den andra sidan berättande, samlande och visande i museer, arkiv, medier och utbildningssammanhang.

Forskare
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll