Kulturarv

Turister med guide framför Colosseum i Rom.
Piola666/Istock

I en serie forskningsprojekt och initiativ studerar vi på Institutionen för kultur och samhälle kulturarvets roll, funktion och betydelse i såväl samtida som historiska kontexter med det övergripande syftet att utveckla en kritisk analytisk förståelse av kulturarvets roll i samhället.

Kulturarvsforskningen vid Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier vid Institutionen för kultur och samhälle för samman forskningsprojekt som med tvärdisciplinära perspektiv studerar kulturarv i vid bemärkelse med särskilt fokus på relationen mellan å ena sidan formeringar och förändringar av kulturarv över tid och rum och å den andra sidan berättande, samlande och visande i museer, arkiv, medier och utbildningssammanhang.

Forskare

Forskning

Organisation