Lärande i virtuella miljöer - virtuella patienter, visualisering och fullskalesimulering

Students in a simulated patient situation - SimMan
Interprofessionellt studentteam i fullskalesimulering på Clinicum

Virtuella miljöer stödjer interprofessionellt lärande i hälso- och sjukvårdsutbildningar

Projektets övergripande syfte är att undersöka hur virtuella miljöer stödjer interprofessionellt lärande i hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Den första delstudien har fokus på hur virtuella patienter, dvs datorbaserade interaktiva patientfall och undersöker hur interprofessionellt lärande och kollaborativ problemlösning stöds genom användning av virtuella patienter i verksamhetsförlagd utbildning.

Den andra delstudien har fokus på datorbaserad dynamisk visualisering av mänskliga anatomiska strukturer och biomekaniska förhållanden och undersöker hur  pre-kliniska och kliniska delar av professionsutbildning kan överbryggas med hjälp av visualisering.

Den tredje delstudien är inriktad mot det pedagogiska tillvägagångssättet i simuleringsbaserad utbildning och undersöker hur en forskningsbaserad design av utbildning med fullskalesimulering kan stödja lärande av interprofessionellt teamarbete.

SamarbetspartnersVisa/dölj innehåll

ForskareVisa/dölj innehåll

Forskningsledare

Hans Rystedt

Professor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  • Göteborgs universitet

Li Felländer Tsai

Professor, Överläkare

Föreståndare för Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

  • Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap

FinansiärVisa/dölj innehåll

Övrig relaterad forskningVisa/dölj innehåll