Lärande i virtuella miljöer - virtuella patienter, visualisering och fullskalesimulering

Students in a simulated patient situation - SimMan
Interprofessionellt studentteam i fullskalesimulering på Clinicum

Virtuella miljöer stödjer interprofessionellt lärande i hälso- och sjukvårdsutbildningar

Projektets övergripande syfte är att undersöka hur virtuella miljöer stödjer interprofessionellt lärande i hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Den första delstudien har fokus på hur virtuella patienter, det vill säga datorbaserade interaktiva patientfall och undersöker hur interprofessionellt lärande och kollaborativ problemlösning stöds genom användning av virtuella patienter i verksamhetsförlagd utbildning.

Den andra delstudien har fokus på datorbaserad dynamisk visualisering av mänskliga anatomiska strukturer och biomekaniska förhållanden och undersöker hur  pre-kliniska och kliniska delar av professionsutbildning kan överbryggas med hjälp av visualisering.

Den tredje delstudien är inriktad mot det pedagogiska tillvägagångssättet i simuleringsbaserad utbildning och undersöker hur en forskningsbaserad design av utbildning med fullskalesimulering kan stödja lärande av interprofessionellt teamarbete.

Samarbetspartners

Forskare

Forskningsledare

Fotografi av Hans Rystedt

Hans Rystedt

Professor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  • Göteborgs universitet
Fotografi av Li Felländer Tsai

Li Felländer Tsai

Professor, Överläkare

Föreståndare för Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

  • Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap

Övrig relaterad forskning