Presentation

Jag är intresserad av socio-materialitet i pedagogiska verksamheter och dess effekter. Jag använder mig av Actor network theory för att undersöka det, t ex lärande som uppstår i simulationsträning med high fidelity simulatorer i hälso- sjukvårds utbildningar och hur pedagogiska intentioner och professionella kunskaper omvandlas eller inte under design processen av en virtuell patient.

Jag har också forskat om internationella utbytesstudier och innovativa kursers uppkomst i folkhögskolor genom att använda mig av nätverkstänkande.

Nu arbetar jag med forskning om simuleringsträning i gymnasiala yrkesutbildningar.

Jag är internationell koordinator för ett internationellt mastersprogram, Adult Learning and Global Change. Det är ett unikt program som är ett samarbete mellan tre universitet på tre olika kontinenter; University of British Columbia i Canada, University of the Western Cape i Sydafrika, och Linköpings universitet. Programmet har vunnit två pedagogiska priser; Curriculum Innovation Award, awarded by the Commission of Professors of Adult Education of the American Association for Adult and Continuing Education (2005) och The e-Learning Excellence Award(2015) vid den 14th European Conference on E-learning.

Mer information

Uppdrag

  • Chair of the Organizing Committee for international ESREA Conference of the network of Access, Learning Careers and Identities, 28-30 November 2013
  • Member of the organizing committee for the third international conference ProPel  (Professional Practice, Education and Learning) 2017
 

Undervisning

Forskning

Handledningar av doktorander

Publikationer

2022

2021

Kollegor

Organisation