Rekrytering av familjehem

Gröna barnskor
Pixabay

Det råder brist på familjehem. Varför är det så och vad kan göras åt det? I samarbete med socialtjänsten i olika kommuner och konsulentstödda familjehemsverksamheter vill vi hitta möjliga svar som kan bidra till att lösa samtida och framtida utmaningar för samhällets barnavård.

För barn som inte kan bo kvar hos sina föräldrar är familjehem den vanligaste placeringsformen. Det råder dock brist på familjehem idag, vilket gör det svårt att matcha alla barn med lämpliga familjehem. För att förstå vad denna brist beror på behöver flera frågor ställas: Hur ser familjehemsuppdraget och dess villkor ut? Vilken bild av uppdraget har allmänheten? Vilka krav ställs på ett familjehem? Hur hanterar kommuner bristen på familjehem i kontakten med andra kommuner och privata utförare? Rekryteringsproblemen måste också sättas in i en vidare kontext och relateras till familjehemsuppdragets särart i gränslandet mellan föräldraskap och professionellt uppdrag och till förändringar i synen på barns behov, föräldraskap, frivilligt socialt arbete och ansvaret för utförandet av välfärdstjänster.

Tiden mellan intresseanmälan och beslut undersöks

Om vi tänker oss rekryteringen av familjehem som en tratt som fångar upp intresseanmälningar och släpper ifrån sig familjehem som anses lämpliga kan frågan ställas vad som händer däremellan. Av vilka skäl ses familjer som lämpliga eller olämpliga för familjehemsuppdrag? Av vilka skäl drar familjer tillbaka sin intresseanmälan? Och hur stor andel av de familjer som utreds ses som lämpliga för familjehemsuppdrag?

Söker kommuner och verksamheter som vill delta i projektet

I ett planeringsprojekt som löper perioden oktober 2019 till december 2020, kommer vi att utveckla en utredningslog som fylls i av familjehemsrekryterare och -utredare, för att samla data som kan besvara dessa frågor. Projektet, som är finansierat av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), bygger på ett nära samarbete med socialtjänsten i olika kommuner och med konsulentstödda familjehemsverksamheter. Vi kommer att söka kommuner och verksamheter som vill delta i projektet under 2020, men om du vill veta mer om projektet är du välkommen att höra av dig redan nu.

ForskareVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll