07 juni 2021

Ett forskningsprojekt vid LiU har tilldelats medel från Forte för att undersöka varför det är så svårt att hitta nya familjehem.

Social kategorisering För att god kvalitet ska kunna upprätthållas i familjehemsvården måste ett tillräckligt antal familjehem rekryteras och deras lämplighet säkerställas. Men bristen på familjehem gör detta svårt.  sal73it

Det är svårt att hitta familjehem till barn och unga som inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. Det projekt som nu tilldelas pengar från Forte ska bland annat undersöka varför inte fler ansöker om att bli familjehem. Man ska också undersöka på vilka grunder som sökande familjer bedöms som lämpliga eller olämpliga och hur kommuner hanterar konkurrensen om familjehemmen.

-Att kunna rekrytera tillräckligt många lämpliga familjehem är avgörande för att kunna erbjuda familjehemsvård av god kvalitet för barn som placeras i samhällsvård. Därför är det här angelägna frågor att undersöka, säger universitetslektor Judith Lind, som leder forskningsprojektet ”Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården”.

Projektet får medel inom ramen för utlysningen om tillämpad välfärdsforskning. Samma projekt har tidigare fått planeringsbidrag på en miljon kronor från Forte.


Relaterat innehåll

Pojke sitter vid fönster tillsammans med katt

Barnens rättigheter efter våld behöver stärkas

För barn som bor i skyddat boende efter att ha upplevt våld i hemmet blir det ofta svårt att träffa föräldern som utövat våld. Även barnens möjlighet att gå i skolan kan brista. Det visar ett projekt om att stärka barns rättigheter i skyddat boende.

Barn och förälder tillsammans framför en platta

Barnens skärmtid ökade under pandemin

Att barnen lagt mer tid på digitala medier under pandemin behöver nödvändigtvis inte vara dåligt. Vad de gör när de sitter framför skärmen spelar däremot stor roll, och om de har sällskap. Det visar en forskare vid Linköpings universitet.

familj i solnedgång

Adopterade barns återresor fyller ett behov även hos adoptivföräldrarna

Tidigare var det vanligt att adopterade gjorde återresor till sina födelseländer. Idag görs liknande resor, där hela den adopterades familj reser till födelselandet. En avhandling visar att även föräldrarna står i centrum för återresan.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.