5,8 miljoner kronor till forskning om familjehem

Ett forskningsprojekt vid LiU har tilldelats medel från Forte för att undersöka varför det är så svårt att hitta nya familjehem.

Social kategorisering För att god kvalitet ska kunna upprätthållas i familjehemsvården måste ett tillräckligt antal familjehem rekryteras och deras lämplighet säkerställas. Men bristen på familjehem gör detta svårt.  sal73it

Det är svårt att hitta familjehem till barn och unga som inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. Det projekt som nu tilldelas pengar från Forte ska bland annat undersöka varför inte fler ansöker om att bli familjehem. Man ska också undersöka på vilka grunder som sökande familjer bedöms som lämpliga eller olämpliga och hur kommuner hanterar konkurrensen om familjehemmen.

-Att kunna rekrytera tillräckligt många lämpliga familjehem är avgörande för att kunna erbjuda familjehemsvård av god kvalitet för barn som placeras i samhällsvård. Därför är det här angelägna frågor att undersöka, säger universitetslektor Judith Lind, som leder forskningsprojektet ”Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården”.

Projektet får medel inom ramen för utlysningen om tillämpad välfärdsforskning. Samma projekt har tidigare fått planeringsbidrag på en miljon kronor från Forte.


Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU