07 juni 2021

Ett forskningsprojekt vid LiU har tilldelats medel från Forte för att undersöka varför det är så svårt att hitta nya familjehem.

Social kategorisering
För att god kvalitet ska kunna upprätthållas i familjehemsvården måste ett tillräckligt antal familjehem rekryteras och deras lämplighet säkerställas. Men bristen på familjehem gör detta svårt.  sal73it

Det är svårt att hitta familjehem till barn och unga som inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. Det projekt som nu tilldelas pengar från Forte ska bland annat undersöka varför inte fler ansöker om att bli familjehem. Man ska också undersöka på vilka grunder som sökande familjer bedöms som lämpliga eller olämpliga och hur kommuner hanterar konkurrensen om familjehemmen.

-Att kunna rekrytera tillräckligt många lämpliga familjehem är avgörande för att kunna erbjuda familjehemsvård av god kvalitet för barn som placeras i samhällsvård. Därför är det här angelägna frågor att undersöka, säger universitetslektor Judith Lind, som leder forskningsprojektet ”Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården”.

Projektet får medel inom ramen för utlysningen om tillämpad välfärdsforskning. Samma projekt har tidigare fått planeringsbidrag på en miljon kronor från Forte.


Relaterat innehåll

Pojke sitter vid fönster tillsammans med katt

Barnens rättigheter efter våld behöver stärkas

För barn som bor i skyddat boende efter att ha upplevt våld i hemmet blir det ofta svårt att träffa föräldern som utövat våld. Även barnens möjlighet att gå i skolan kan brista. Det visar ett projekt om att stärka barns rättigheter i skyddat boende.

Barn och förälder tillsammans framför en platta

Barnens skärmtid ökade under pandemin

Att barnen lagt mer tid på digitala medier under pandemin behöver nödvändigtvis inte vara dåligt. Vad de gör när de sitter framför skärmen spelar däremot stor roll, och om de har sällskap. Det visar en forskare vid Linköpings universitet.

familj i solnedgång

Adopterade barns återresor fyller ett behov även hos adoptivföräldrarna

Tidigare var det vanligt att adopterade gjorde återresor till sina födelseländer. Idag görs liknande resor, där hela den adopterades familj reser till födelselandet. En avhandling visar att även föräldrarna står i centrum för återresan.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.