Robotik

Forskningen inom robotik omfattar flera olika områden som robotens precision, inlärningsförmåga och sinnen - känsel och syn. Robotisering och automatisering av produktion och nya typer av fixturer är andra viktiga områden, liksom hur väl exempelvis små- och medelstora företag hänger med i robotutvecklingen.

Inom robotiken samlas ledande forskning inom områden som reglerteknik, datorseende, fordonssystem, artificiell intelligens, visualisering och industriell produktion.

LiU är också säte för Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP AI, Sveriges största enskilda forskningssatsning någonsin. Forskningen inom WASP fokuserar på autonoma system, där robotar ofta ingår, och mjukvaruutveckling.

Forskning

Nyheter

Daniel Toll doktorand på avdelningen för informationssystem och digitalisering, Linköpings universitet.

Robothandläggare - hot eller möjlighet?

Allt fler kommuner undersöker möjligheterna att låta robotar ta över administrativa arbetsuppgifter för att kunna möta framtidens utmaningar. Men bland de som berörs skiljer sig synen på införandet av de nya digitala medarbetarna.

En person står i en industriell produktions labb

Robotar underlättar återtillverkningsprocesser

Återtillverkning är ett sätt att ta tillvara på värdet hos redan tillverkade produkter. Forskare vid Linköpings universitet har lyckats visa potentialen för automation inom reparation och återtillverkning.

Olov Andersson demonstrera sin forksning

AI hjälper roboten att fatta bra och snabba beslut

För att robotar ska kunna röra sig bland människor i den vanliga världen behöver de kunna fatta beslut i realtid, utan mänsklig hjälp. WASP-doktoranden Olov Andersson har i sin avhandling undersökt tre olika metoder för lärande.