Robotik

Hjälpredor, nu och i framtiden

Robotik
Robothjälpreda i labbet Göran Billeson

Forskningen inom robotik omfattar flera olika områden som robotens precision, inlärningsförmåga och sinnen - känsel och syn. Robotisering och automatisering av produktion och nya typer av fixturer är andra viktiga områden, liksom hur väl exempelvis små- och medelstora företag hänger med i robotutvecklingen.

Inom robotiken samlas ledande forskning inom områden som reglerteknik, datorseende, fordonssystem, artificiell intelligens, visualisering och industriell produktion.

LiU är också säte för Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP AI, Sveriges största enskilda forskningssatsning någonsin. Forskningen inom WASP fokuserar på autonoma system, där robotar ofta ingår, och mjukvaruutveckling.

Forskning

Nyheter