02 september 2019

I 50 år har det bedrivits tekniska högskoleutbildningar i Linköping, först ut att fira är Institutionen för systemteknik. ”Vi är stolta över vår långa tradition av stark forskning, goda utbildningar och en väl fungerande samverkan” sa Jan-Åke Larsson, prefekt.

ISY 50 år 50-åringen firades i Visionen. Karl Öfverström

Under dagen samlades studenter och anställda, tillsammans med inbjudna gäster, för att fira 50-åringen med tårta, demonstrationer, presentationer och diskussioner.

Att ISY har en stark och internationellt erkänd forskning inom områden som datorseende, reglerteknik, fordonsystem, elektronikkomponenter och kvantfysik är väl känt. Avdelningen Datorseende har exempelvis av Vinnova utsetts till Sveriges främsta forskningsmiljö inom artificiell intelligens. Utbildningarna är populära och av erkänt hög kvalitet. Det goda samarbetet forskarna haft i många år med svensk industri inom stora forskningsprogram som Link-Sic och ELLIIT la också grunden för att värdskapet för WASP AI, Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, Sveriges i särklass största enskilda forskningsprogram, hamnade vid LiU.

Målföljning och kvantdator

ISY 50 årAndreas Robinson och Felix Järemo-Lawin visar en teknik för målföljning. Foto Karl ÖfverströmEtt antal forskningsfält där ISY-forskare ligger mycket långt fram demonstrerades också under dagen. De både doktoranderna Felix Järemo-Lawin och Andreas Robinson visade en teknik för målföljning. Genom att markera ett område i en bild i en video, exempelvis ett ansikte eller ett föremål, kan datorn sedan följa det markerade området hur det än rör sig och ändrar form i rummet.

– Det första gången vi visar detta live och i realtid, säger Andreas Robinson.

Tekniken kan vara användbar såväl för att ett autonomt fordon ska kunna hålla reda på hur en cykel eller en människa rör sig på en öppen gata, som när en robot behöver kunna greppa tag i något som rör sig snabbt förbi.

I det öppna utrymmet i Visionen visas tunga lastbilar som kan backa och göra manövrar i trånga utrymmen helt autonomt, liksom hur fordon lär sig navigera utifrån det de ser, det vill säga utifrån visuella data. I ännu en del av lokalerna har professor Professor Jan-Åke Larsson vid avdelningen för informationskodning, ICG, vid institutionen för systemteknik.Jan Åke Larsson med de kretsar som simulerar hur en kvantdator fungera Foto Karl ÖfverströmJan-Åke Larsson dukat upp ett antal elektronikkretsar som representerar olika grindar i en kvantdator. Med hjälp av komponenterna blir det möjligt att bygga en dator som simulerar hur en kvantdator beter sig när den exempelvis ska faktorisera heltal, vilket är mycket svårare för en dator än vad det låter och en av få framtagna algoritmer för kvantdatorer.

Att det går att simulera vissa kvantdatoralgoritmer effektivt i en vanlig klassisk dator har Jan-Åke Larsson helt nyligen också visat i en vetenskaplig artikel.

Avknoppningen Sectra

Torbjörn Kronander, SectraTorbjörn Kronander, vd Sectra Foto Karl ÖfverströmFirandet bjöd också på inbjudna talare, först ut var Torbjörn Kronander, alumn, vd och en av grundarna till Sectra.

Bolaget är en avknoppning från forskningen vid institutionen, det startades av entusiastiska forskare 1978, har i dag cirka 800 anställda och värderas till runt 14 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

– Grundarna har fortfarande kontroll över bolaget. Det är min bestämda uppfattning att om kunderna är glada, medarbetarna är glada och man har en god kostnadskontroll så har man också nöjda aktieägare, sa Torbjörn Kronander.

ISY 50 årErik Landolsi, Irisity, Eva Englund, Ericsson och Fredrik Tjärnström, Veoneer i samtal med ISY:s Martin Enqvist. Foto Karl ÖfverströmEtt stort problem i dag är att så många avknoppningsföretag blir uppköpta innan de hinner få ordentliga muskler.
– Det är en tragedi, sa han.

– Alltför många start-ups bygger också på goda idéer från forskningen som man försöker hitta något behov för. För att lyckas behövs en kund med ett behov som vi med vår kompetens kan lösa, sa han.

Dagen fortsatte med 50-års-tårta, paneldebatt om samarbetet mellan akademi och industri och med specialinbjudna Dr Sriram Vangal från Intel som talade om energieffektiv datorkraft.

Program för firandet av Tekniska Högskolan 50 år finns här


Kontakt

Fler nyheter och mer forskning

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.