Sociologi

Hur samhället förändras och vad det betyder

En kvinna som arbetar i en klädesaffär
Inom sociologin studerar vi samhället och hur det förändras. Att studera individers rörlighet på arbetsmarknaden är ett tema i LiUs forskning.  David Einar Nygren

Inom sociologi försöker forskarna förstå samhällets karaktär, hur samhället förändras och hur det får betydelse för människor.

Vid Linköpings universitet bedrivs sociologisk forskning inom ett flertal områden, främst inom analytisk sociologi, arbetsliv och socialt arbete.

Sedan 2014 lägger vi ett stort fokus på analytisk sociologi, en tradition som förenar individers handlande på mikronivå med samhällets utveckling på makronivå. Bland annat studerar vi individers rörlighet i olika sektorer: i arbetslivet, i boendemiljön och inom skolsektorn, hur de hör samman och hur de påverkar varandra. 

Sociologi ger en grundläggande förståelse för samhällets karaktär och förändringssätt och dess betydelse för människan som samhällsvarelse.

Det är både en samhällsvetenskap och en beteendevetenskap och innefattar teorier och verktyg för att studera, beskriva, analysera och förklara samhällsförhållanden och människors handlingar.

Forskning

Nyheter

Närliggande forskningsområden