Sociologi

Inom sociologi försöker forskarna förstå samhällets karaktär, hur samhället förändras och hur det får betydelse för människor.

Vid Linköpings universitet bedrivs sociologisk forskning inom ett flertal områden, främst inom analytisk sociologi, arbetsliv och socialt arbete.

Sedan 2014 lägger vi ett stort fokus på analytisk sociologi, en tradition som förenar individers handlande på mikronivå med samhällets utveckling på makronivå. Bland annat studerar vi individers rörlighet i olika sektorer: i arbetslivet, i boendemiljön och inom skolsektorn, hur de hör samman och hur de påverkar varandra. 

Sociologi ger en grundläggande förståelse för samhällets karaktär och förändringssätt och dess betydelse för människan som samhällsvarelse.

Det är både en samhällsvetenskap och en beteendevetenskap och innefattar teorier och verktyg för att studera, beskriva, analysera och förklara samhällsförhållanden och människors handlingar.

Forskning

Skolundervisning mellanstadiet

Forskningsmiljön Socialt arbete

Forskningsmiljön Socialt arbete värnar om rättvisa, vägleds av principen om alla människors lika värde och verkar för social förändring - i riktning mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Bild från en stad med människor som sitter vid ett bord.

Forskningsmiljön Åldrande och social förändring

Forskningsmiljön Åldrande och social förändring bedriver forskning om centrala sociala, politiska och kulturella aspekter av åldrandet. Miljön erbjuder studier inom fältet och bidrar till en ökad kunskap om åldrandet utifrån ett samhällsperspektiv.

Datahall

Megabytes vs Megawatts: Att förstå infrastrukturella spänningar mellan datahallar och elnät för en hållbar digitalisering

Megabytes vs Megawatts är ett forskningsprojekt som studerar datahallar och deras miljöhållbarhet.

Nyheter

Kvinna framför dator med Arbetsförmedlingens hemsida..

Krock mellan anställda och ledning när Arbetsförmedlingen bytte filosofi

Arbetsförmedlingen ville bli modernare och införde ett nytt sätt att styra verksamheten. Nu har forskare vid Linköpings och Lunds universitet undersökt vad som hände. Resultatet visar på en tydlig krock mellan ledning och handläggare.

Man i kontor med händerna bakom huvudet.

De som tjänar mest är inte smartast

Personer med högre inkomster gör också bättre ifrån sig på IQ-tester – men bara till en viss gräns. Vid riktigt höga inkomster planar sambandet ut och den översta procenten klarar till och med testen något sämre än de som tjänar lite mindre.

Bild på Eduardo Tapia.

Skolors intagning segregerar elever

Olika intagningsregler till gymnasieskolan påverkar segregationen bland eleverna. Effekten är mindre än för andra faktorer, men ändå tydlig. Det visar en ny studie skriven av forskare vid Linköpings universitet.

Närliggande forskningsområden