Forskning i yngre barns lärande

Jag intresserar mig för vilka hinder och möjligheter kan uppstå när fritidslärare planerar och genomför aktiviteter med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll, men också av att synliggöra vad naturvetenskap och teknik på fritidshem kan vara.

Studien genomförs på tre olika fritidshem, ett ”vanligt” fritidshem, ett utomhusfritidshem och särskolans fritidshem. Teoretiskt och metodologiskt hämtas inspiration från kritisk diskursanalys och aktör-nätverksteori (ANT) och teoretiker om Norman Fairclough, Michel Foucault, Bruno Latour och Michel Callon. 

Förutom avhandlingsprojektet är jag involverad i tre olika bokprojekt, två av dem med inriktning mot yngre barns lärande inom naturvetenskapen och tekniken och ett om svåra samtal och dilemman från förskola till lågstadium.  

 

Publikationer

2019

2018

Publikationer i urval

Forskning

Undervisning på program

Undervisning, CV 

Undervisning

Undervisar i pedagogik, didaktik, naturvetenskapernas didaktik och specialpedagogik, främst på förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Kursansvarig i 970G21, Specialpedagogik, termin 6. 

Bakgrund

  • Filosofie magister med specialpedagogik som huvudområde, Stockholms universitet, 2012
  • Specialpedagog, Stockholms universitet, 2012
  • Förskollärare, Linköpings universitet, 2003

Relaterat innehåll