Fotografi av Alma Memisevic

Alma Memisevic

Universitetsadjunkt

Min forskning fokuserar på yngre barns lärande och hur naturvetenskap och teknik konstrueras och kommuniceras på fritidshem.

Forskning i yngre barns lärande

Jag intresserar mig för vilka hinder och möjligheter kan uppstå när fritidslärare planerar och genomför aktiviteter med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll, men också av att synliggöra vad naturvetenskap och teknik på fritidshem kan vara.

Studien genomförs på tre olika fritidshem, ett ”vanligt” fritidshem, ett utomhusfritidshem och särskolans fritidshem. Teoretiskt och metodologiskt hämtas inspiration från kritisk diskursanalys och aktör-nätverksteori (ANT) och teoretiker om Norman Fairclough, Michel Foucault, Bruno Latour och Michel Callon. 

Förutom avhandlingsprojektet är jag involverad i tre olika bokprojekt, två av dem med inriktning mot yngre barns lärande inom naturvetenskapen och tekniken och ett om svåra samtal och dilemman från förskola till lågstadium.  

 

Publikationer

2024

Alma Memišević (2024) Det undervisande fritidshemmet i lärandets tidevarv: En diskursanalytisk studie med fokus på de naturvetenskapliga och tekniska undervisningspraktikerna

2019

Alma Memisevic (2019) Naturvetenskap i fritidshem: Att väcka och fånga elevers intresse Fritidshemmets möjligheter: Att arbeta fritidspedagogiskt, s. 239-263
Alma Memisevic (2019) De inkluderade - Samtidens oönskade barn Skola och samhälle
Lotta Holme, Alma Memisevic (2019) Inkludering som utmaning och möjlighet Skola och samhälle
Alma Memisevic, Silvia Edling, Guadalupe Francia (2019) Var är kvinnliga skoldebattörer med utländsk bakgrund? Skola och samhälle

Publikationer i urval

Omslag för publikation ''
Alma Vladavic, Maria Simonsson, Ann-Marie Markström (2017)

VENUE , Vol.7 , s.1-6

Omslag för publikation ''
Alma Memisevic (2018)

Skola och samhälle

Omslag för publikation ''
Alma Memisevic, Helene Elvstrand, Magnus Hultén (2018)

Forskning

Nyheter

Undervisning på program

Undervisning, CV 

Undervisning

Undervisar i pedagogik, didaktik, naturvetenskapernas didaktik och specialpedagogik, främst på förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Kursansvarig i 970G21, Specialpedagogik, termin 6. 

Bakgrund

  • Filosofie magister med specialpedagogik som huvudområde, Stockholms universitet, 2012
  • Specialpedagog, Stockholms universitet, 2012
  • Förskollärare, Linköpings universitet, 2003

Relaterat innehåll