21 december 2023

I en värld präglad av mångfald och globala utmaningar utgör dubbla examensprogram i migrationsstudier en nyskapande resurs vid Linköping universitet. Programmet ger studenter en unik möjlighet att fördjupa sina kunskaper och delta i utbildning vid två universitet i två olika länder och därmed bredda sina perspektiv i migrationsstudier.

Studenter i samtal.
Studenten Catalina Fipper (i blå tröja) i samtal med en annan student.

Studenten Catalina Fipper läser sitt andra år på masterprogrammet Ethnic and Migration studies (EMS) på Campus Norrköping. Hon kommer ursprungligen från Tyskland där hon gick sitt första år vid ett motsvarande masterprogram i migrationsstudier i Osnabrück. Eftersom hon hade möjlighet att läsa sitt andra år vid någon av partneruniversiteten inom nätverket EuMIGS så valde hon Linköpings universitet.

Catalina Fipper berättar om några utmaningar som hon har mött på programmet, till exempel att de flesta kurser är på engelska. Att byta språk kan verka vara svårt, men det är också ett bra tillfälle att förbättra sina engelskkunskaper. Det kan också vara tufft att lämna sin familj och vänner och bo ensam i ett nytt land, men det bidrar till ökad självständighet, självsäkerhet och förmåga att anpassa sig till nya situationer, så hon tycker att det är värt det.

EuMIGS unika möjligheter

EuMIGS är Europas största nätverk för masterprogram inom området migrationsstudier. Nätverket involverar 13 europeiska partnerinstitut, varav sju universitet erbjuder dubbel masterexamen. Förutom LiU och universitetet i Osnabrück i Tyskland ingår universitet i Neuchâtel (Schweiz), A Coruña (Spanien), Liège (Belgien), Salzburg (Österrike) och Malmö i den del av nätverket som erbjuder en dubbel examen. Med hjälp av ERASMUS-programmet, som är ett EU-finansierat program för internationalisering inom utbildning, finns också viss finansiering för studenternas levnadsomkostnader. Catalina Fipper.Catalina Fipper, läser sitt andra år på masterprogrammet Ethnic and Migration studies.

EuMIGS skapar en plats där möjligheter möts och samverkar. Varje program har sina unika drag. Genom att kombinera olika element och resurser från olika lärosäten får studenterna chans att forma sina egna utbildningsvägar. 

Som student får man många möjligheter, såsom att hjälpa till att arrangera föreläsningsserier som programmet håller i, åka på workshop i forskningskommunikation, samt delta i ett digitalt masterkollegium där de får träffas och diskuteras sina masteruppsatsidéer. Dessutom får studenterna åka med på konferens och den årliga kickoff resan. I år träffades de i Salzburg i Österrike.

̶  Programmet ger dig möjligheter att få lära känna olika universitet i Europa. Det är bra att skapa sig ett nätverk och samla in erfarenheter från andra, säger Catalina Fipper.

Kickoff-resan 2023

Salzburgresan i november blev en succé. 20 studenter och 10 koordinatorer från de sju universiteten spenderade tre intensiva dagar tillsammans. Programmet innehöll bland annat en paneldiskussion om karriärvägar inom migrationsforskningen. Studenterna fick också besöka Röda Korsets flyktingboende och göra en stadsvandring där de fick titta på spår och minnen av judisk historia. Utöver det hade de flera middagar, sociala aktiviteter, filmvisningar och grupparbeten. Grupp med människor.Studenterna på stadsvandring i Salzburg där de bland annat fick se spår och minnen av judisk historia.

Kickoff-resor har funnits med sedan nätverket började med dubbla mastersprogram 2018. För ett år sedan lyckades de dessutom säkra finansiering för ett treårigt ERASMUS-projekt för att utveckla ytterligare gemensamma aktiviteter.

̶  Vi började med några pilotprojekt med gemensamma kurser och nu kan vi även erbjuda en workshop i forskningskommunikation och ett digitalt seminarium om att skriva mastereuppsats i migrationsstudier, berättar Anna Bredström, universitetslektor på avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO) och EuMIGS-koordinator vid EMS. Personer i ett klassrum.Anna Bredström (närmast kameran) i samtal med en annan koordinator.

Programmets starka forskningsanknytning

Forskningen är starkt integrerad i utbildningen. Eftersom EuMIGS är nära förknippat med IMISCOE, som är ett europeiskt forskningsnätverk, får studenterna möjlighet att åka på deras stora migrationskonferens. 

̶  Det stärker forskningsanknytningen vilket är en viktig aspekt när det gäller all högre utbildning idag. På EMS är det vanligt att lärare undervisar i ämnen som man också forskar om, poängterar Anna Bredström.

Varför just LiU?

För Catalina Fipper var det självklart att välja Sverige som ett land att studera i eftersom hon har bott här tidigare.

Men det var ytterligare tre saker som fick henne att välja LiU som partnersuniversitet: För det första LiU:s atmosfär och miljö, att det ser modernt och vackert ut. För det andra lät REMESO:s forskningsmiljö väldigt intressant för henne. Slutligen lockade det geografiska läget, Campus Norrköping ligger centralt och det är nära till allt man behöver som student. Dessutom är det enkelt att ta sig till Stockholm och Köpenhamn med hjälp av tåg.

Catalina Fipper vet inte exakt vad hon ska jobba med efter examen, men tiden i Sverige har gett henne nya viktiga kontakter. Hon rekommenderar verkligen att pröva på att studera utomlands.

̶  Gör det! Utmana dig själv och prova att göra nya saker, säger Catalina Fipper.

Läs mer om REMESO, EMS och EuMIGS

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man under ett träd.

Så ser vägen till ett förnybart och mer demokratiskt energisystem ut

EU kräver att medlemsländerna ska underlätta för lokal produktion av förnybar energi genom så kallade energigemenskaper. Men i Sverige är systemet uppbyggt så att det motarbetar sådana lösningar, konstaterar forskare från LiU.

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.