Internationell samordnare

Jag är samordnare på Internationella enheten.

Jag är internationell samordnare på Internationella enheten (IO) som är en av fyra enheter på Internationaliserings-,forskningsfinansierings, och samverkansenheten IFSA.

På Internationella enheten har jag ansvar för marknadsföring till utresande studenter, LiU Global. Jag har också ansvar för utbetalningen av EU kommissionens Erasmusstipendium som både praktikanter och studiestudenter kan söka. Vi vill att så många studenter som möjligt ska åka på utbyte i Europa under sin studietid på LiU.

Min avdelning
Visa/dölj innehåll