Fotografi av Karolina Hunter

Karolina Hunter

Kommunikatör

Jag är anställd på Kommunikations- och marknadsavdelningen och arbetar som kommunikatörskonsult på Internationella enheten som tillhör ISA-avdelningen.

Kommunikatör med internationell bakgrund

Efter flera år i Australien arbetar jag nu med internationell kommunikation på LiU.

Jag arbetar heltid på Internationella enheten vid LiU, som är LiU:s verksamhetsstöd inom internationalisering. Tidigare var jag även anställd på samverkansenheten som är LiU:s verksamhetsstöd inom nyttiggörande.
 
Mina huvudsakliga arbetsuppgifter på Internationella enheten är:

  • Strategiskt och operativt arbete på liu.se.
  • Strategiskt och operativt arbete på LiU:s intranät mot både anställda och studenter.
  • Skriva nyheter.
  • Ansvarar/delaktighet för events på mina enheter där jag är placerad.
  • Arbetar med sociala medier för internationella studenter.
  • Videoproduktion.

Hör gärna av dig vid frågor!

Utbildning

Mina organisationer

Mina medarbetare