Presentation

Jag arbetar som bostadskoordinator och tillhör Team Experience vid Internationella enheten. LiU har blockavtal med tre olika hyresvärdar i Linköping och Norrköping för att kunna tillgodose bostäder till prioriterade internationella studenter; betalande programstudenter samt utbytesstudenter. 

Mina arbetsuppgifter består av att informera dessa grupper om bostad, fördela rummen, kontraktsskrivning, viss nyckelhantering, hyresbevakning, kontakter med hyresgäster, hyresvärdar, Infocenter, fakultetsamordnare etc. 

Vid vakanser, i synnerhet mellan 1 februari-20 juni, hyr vi gärna ut studentbostäder till gästforskare, gästarbetare eller internationella praktikanter. Välkommen att höra av dig!

Min avdelning