Erasmus+ koordinator

Jag är Erasmus+ ansvarig eller även kallat Eramus+ Institutional Coordinator.

 Mitt uppdrag består bland annat av:

• övergripande handläggning av Erasmus+ programmet. 
• ansöka om Erasmus+ Charter for Higher Education för LiU inför varje nytt 7-årigt ramprogram.
• ansvara för omvärldsbevakning när det gäller Erasmusnyheter och regelverk. 
• söka Erasmusmedel för stipendier för student- och personalmobilitet. 
• att varje år rapportera LiUs aktiviteter inom Erasmusprorammet till EU-kommissionen.
 
Förutom nära samarbete med de internationella kontaktytorna vid varje fakultet är jag även kontaktperson gentemot Universitets- och högskolerådet (UHR) gällande Erasmusprogrammet.
Jag ingår i det nationella Erasmusnätverket.


Välkommen att kontakta mig vid frågor om Erasmus+!

Medarbetare Internationella enhetenVisa/dölj innehåll

Min avdelningVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll