Erasmus+ koordinator

Uppdrag vid Internationella enheten

Jag är Erasmus+ koordinator (Eramus+ Institutional Coordinator) med ansvar för övergripande handläggning av Erasmus+ programmet gällande mobilitet, KA1. Jag samordnar även internationella besök vid LiU, t.ex. när ambassadörer besöker LiU. Mitt tredje uppdrag är som projektmedarbetare inom LiU Summer Academy.

Medarbetare Internationella enheten
Visa/dölj innehåll

Min avdelning
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll