Fotografi av Ulrika Åstrand

Ulrika Åstrand

Koordinator

Internationell koordinator

Internationella enheten samordnar bland annat insatser kring mottagandet och informationsspridning för internationella studenter och medarbetare.

Min roll är att vara kontaktperson inom bland annat myndighetsfrågor och bankfrågor för internationella medarbetare och studenter.
Jag sitter med i nätverket för International Staff Support (NISS) på LiU.

Internationella enheten projektleder 2023-2025 det svenska nätverket för EURAXESS, där jag ansvarar för EURAXESS portalen, statistik och nyhetsutskick.

Medarbetare

Min avdelning

Relaterat innehåll