Min roll

Jag arbetar som ledningsstöd mot tema Miljöförändring och tema Genus samt konferensstöd för CMHB. Inom rollen som ledningsstöd ingår även handläggning av doktorandanställningar.

Medarbetare

Min avdelning

Relaterat innehåll