Fotografi av Karin Gibson

Karin Gibson

Koordinator

Internationell koordinator vid Internationella enheten.

Presentation

Jag arbetar med en spännande och intressant mix av uppgifter.

Ansvarsfull internationalisering handlar ytterst om att balansera mellan att vara naiv och på sin vakt, mellan att å ena sidan vara öppen och samarbeta internationellt för att lösa samtidens globala utmaningar men också att vara restriktiv med internationella samarbeten för att skydda LiU:s och Sveriges intressen och säkerhet. En av mina arbetsuppgifter är att arbeta för en ökad medvetenheten inom LiU om denna balansgång.
Som koordinator för Scholars at Risk är jag spindeln i nätet för LiU:s medlemskap i den internationella organisationen och arbetar även med LiU:s mottagande av forskare som är utsatta för hot och risk i sina hemländer.
Jag ger också stöd och är med och granskar när LiU tecknar internationella samarbetsavtal inom utbildningsområdet. 

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Ansvarfull internationalisering
  • Scholars at Risk
  • Internationella samarbetsavtal inom utbildningsområdet
 

Nyheter

Medarbetare vid Internationella enheten

Min avdelning

Relaterat innehåll