Jessica Sandblom

Koordinator

Jag projektleder LiU Summer Academy, LiU:s internationella sommaruniversitet för utbytesstudenter.

Jag projektleder Linköping University Summer Academy, vårt internationella sommaruniversitet för utbytesstudenter. Som projektledare har jag både det strategiska och operativa ansvaret.

Jag arbetar också med internationalisering på hemmaplan (IaH) som möjliggör internationalisering för alla utan att behöva lämna Sverige. Mitt främsta uppdrag är att initiera aktiviteter för att möjliggöra interkulturella möten för studenter och medarbetare på LiU.

Kollegor