03 november 2021

Nu ska LiU-studenter från olika grundutbildningar på Medicinska fakulteten få lösa verkliga problem inom kommunal hälso- och sjukvård.
Linköpings universitet har slutit ett avtal om samverkan med Norrköpings kommun.

Två kvinnor, en man, studenter besöker äldreboende för dementa i Norrköping.
Foto: Josefine Johansson, Norrköpings kommun
Samarbetet är det första i sitt slag i Sverige. Kursmomentet med så kallat interprofessionellt lärande och förbättringskunskap kommer varje år att omfatta studenter i de senare delarna av grundutbildningarna för blivande sjuksköterskor, läkare, arbets- och fysioterapeuter, logopeder samt biomedicinska analytiker. Nyttoeffekterna kan bland annat bli en bredare kunskap och kvalitetsförbättring i kommunal verksamhet:
– Genom studenternas ögon får vi kraft och inspiration i verksamhetens eget förbättringsarbete. Vi hoppas att vårt brobyggande bidrar till ytterligare utveckling. Men också att studenterna ser hur det är att arbeta inom kommunal verksamhet och att de efter examen vill bli en av oss, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör på Norrköpings kommun.

”Ligger i tiden”

Liknande samarbeten har för LiU tidigare sträckt sig till att omfatta olika centrum inom Region Östergötland.
– Det var angeläget att inkludera kommunala verksamheter i momentet, det ligger i tiden med tanke på hur omfattande stor del av hälso- och sjukvård som bedrivs i landets kommuner. Akademin och de kommunala verksamheterna behöver skapa fler samarbeten både inom grundutbildning, specialistutbildning och forskning. En personcentrerad vård där värde och nytta skapas både för patienter/brukare och verksamhet är beroende av interprofessionell samverkan, teamarbete och lärande, säger My Eklund Saksberg, ansvarig lärare för IPL förbättringskunskap, adjunkt och doktorand och Linda Sahlin, verksamhetsutvecklare.

Eldsjälar behövs

Cirka 25 procent av svensk sjukvård bedrivs i kommunerna, inom omsorgen till exempel. Därför behövs djupare samarbeten med akademin.

Annika Lindh Falk, universitetslektor och programansvarig för interprofessionellt lärande på Medicinska fakulteten, understryker att samarbetet är både ovanligt och viktigt:
– Vi är väldigt glada över att Norrköping har visat ett så stort intresse och engagemang för att det här ska bli verklighet. Det krävs mod att ta nya grepp. Och det krävs eldsjälar inom kommunen som vill utveckla verksamheten. Det handlar om att utbilda framtidens medarbetare.

Det krävs eldsjälar inom kommunen som vill utveckla verksamheten. Det handlar om att utbilda framtidens medarbetare 

Ämnet förbättringskunskap handlar om att olika former av kvalitetsförbättring. I samarbetet med Norrköpings kommun används LiU:s redan inarbetade metoder kring problembaserat lärande och lagarbete där studenterna löser problem i så kallade basgrupper. Studenterna har redan verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i både regioner och kommuner. Men då arbetar de mera enskilt för att få praktisk erfarenhet. I Norrköpings kommun ska studenterna bilda interprofessionella team med sina blandade kunskaper, och komma med förslag på förbättringar.

”Spännande”

Första kullen har nyligen avslutat kursmomentet inom demensvården i Norrköping. Och studenterna är nöjda över att få delta praktiskt:

– Det är bra att vi är alla olika professioner i teamen. De är spännande att se hur man jobbar i team i verkligheten. Förhoppningen är att identifiera något vi kan jobba med som sedan kan innebära en förbättring på lång sikt för både brukare och medarbetare, säger Emil Soldati, som studerar på logopedprogrammet.

Två kvinnor, en man, studenter besöker äldreboende för dementa i Norrköping.LiU-studenter besöker ett äldreboende för dementa i Norrköping. Foto: Josefine Johanssson, Norrköpings kommun. – Det känns roligt att vi som studerar till biomedicinsk analytiker också kan vara med ute på enheterna, säger Mia Gaspar. Vi brukar vara ute på vårdcentraler, men nu får vi ett nytt perspektiv på hur det fungerar ute på boendena, vilket är toppen.

Respons direkt

Studenternas möten med verksamheten på ett av Norrköpings demensboenden togs emot positivt:
– Redan första dagen med studenterna så fick jag något att ta vidare till vårt personalmöte, berättar Tove Malmström, enhetschef. Jag tycker att det är intressant att låta andra titta på vår verksamhet. Vi har ett fantastiskt mötesschema som rullar på bra och vi är bra på att få ihop alla professioner. Men det finns alltid saker att skruva på.


Fakta: Samverkan, Interprofessionellt lärande

  • Ett långsiktigt samverkansavtal har tecknats mellan Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och vård- och omsorgskontoret inom Norrköpings kommun.
  • Norrköpings kommun är den första och hittills enda kommunen i landet som deltar i liknande samverkan med akademin.
  • Genom samverkansavtalet kommer vård- och omsorgskontoret i Norrköping att ta emot studentteam varje termin.
  • I praktiken innebär det att studenterna lär genom att samverka på plats i kommunalt kvalitets- och förbättringsarbete.
  • Sedan 2011 arbetar alla studenter på Medicinska fakulteten vid LiU med förbättringskunskap i sin grundutbildning.
  • Förbättringskunskap och interprofessionellt lärande finns med i de nationella examensmålen för berörda program inom Medicinska fakulteten.
  • Sedan 2020 har Norrköpings kommun deltagit som pilotkommun.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.