Mina forskningsintressen rör huvudsakligen barns och föräldrars möten med samhällets välfärdsinstitutioner såsom förskola, skola och socialtjänst.


Forskningsfokus riktas mot normaliseringspraktiker, relationer mellan hem och (för)skola, institutionella samtal samt identifiering och stöd till barn och unga som bevittnar våld i hemmet.

Publikationer

2022

2021

2020

2019

Nyheter

Undervisning

Medarbetare

Organisation