Ann-Marie Markström

Mina forskningsintressen rör huvudsakligen barns och föräldrars möten med samhällets välfärdsinstitutioner såsom förskola, skola och socialtjänst.


Forskningsfokus riktas mot normaliseringspraktiker, relationer mellan hem och (för)skola, institutionella samtal samt identifiering och stöd till barn och unga som bevittnar våld i hemmet.

Publikationer

2023

Elisabeth Tenglet, Håkan Löfgren, Ann-Marie Markström (2023) Beyond Reporting Grades in Grade Talk: Narratives About Students' Paths in Year Four Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 67, s. 345-359 Vidare till DOI
Ann-Marie Markström, Susanne Severinsson (2023) Barn och elever i social utsatthet.: Förskolans, skolans och fritidshemmets roll och ansvar.

2021

Håkan Löfgren, Fredrik Alm, Ann-Marie Markström, Magnus Hultén, Anders Jönsson, Christian Lundahl (2021) Betyg i årskurs 4: ett forskningsunderlag om bedömningspraktikerna på skolor som deltagit i försöksverksamhet med tidig betygssättning

2020

Ann-Marie Markström, Ann- Charlotte Münger (2020) Lyssna, reagera och agera: Förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer

2019

Ann-Marie Markström (2019) Utmaningar i samverkan mellan hem och skola Skolans konflikter: Vad varje lärare bör veta, s. 123-147

Nyheter

Undervisning

Medarbetare

Organisation