Fotografi av Charlotte Wåhlin

Charlotte Wåhlin

Adjungerad biträdande professor

Min forskning och undervisning fokuserar på ergonomiska och psykosociala exponeringar i arbetet, arbetsorsakade besvär, arbetsmiljöåtgärder samt rehabilitering. Mitt mål är att främja hälsosamma och säkra arbetsmiljöer där vi förebygger arbetsskador.

Forskning om arbetsorsakade besvär 

I Sverige finns det över 5 miljoner personer i arbetsför ålder. Vi förväntas vara yrkesverksamma längre än tidigare med ökande pensionsålder. Tyvärr så skadas många inom arbetslivet som leder till ohälsa och sjukskrivningar. Vi behöver utveckla samverkan mellan olika parter för att förebygga dessa skador. Det handlar om att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv.

Som forskare inom arbetsmiljöområdet fokuserar jag på exponeringar i arbetslivet, arbetsorsakade besvär, ergonomi och arbetsplatsåtgärder för arbetstagare inom olika branscher. Av speciellt intresse är arbetsfaktorers relation till hälsa, smärta från rörelseorganen och psykisk ohälsa. Jag har ett stort intresse av att främja en sund och säker arbetsmiljö.

Vid institutionen Hälsa, Medicin och Vård är jag adjungerad universitetslektor i arbetsmedicin med inriktning ergonomi. Mina undervisningsuppdrag finns främst vid läkarprogrammet, fysioterapiprogrammet samt kurser på avancerad nivå som "Arbete, hälsa och välfärdssystem". Sedan 2020 är jag docent i fysioterapi med inriktning arbetsmedicin. För närvarande är jag handledare till två doktorander.

Jag arbetar också som ergonom och har en klinisk forskarbefattning vid Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland. Vi har ett befolkningsuppdrag där vi riktar oss till Östergötland, Jönköping och Kalmar län (Sydöstra sjukvårdsregionen). Tillsammans med övriga i teamet är mitt uppdrag att utreda orsaker till arbetsmiljörelaterad ohälsa hos enskilda personer och grupper som remitteras till kliniken. Vi arbetar även med att sprida kunskap. Vi sprider bland annat kunskap via vår blogg. (Arbets- och miljömedicinbloggen)

Mina fokusområden i undervisning är:

 • Arbetsmedicin, exponeringar i arbetet, arbetsmiljö, ergonomi
 • Arbetshälsa, arbetsorsakade besvär, arbetsförmåga
 • Smärta från rörelseorganen och stressrelaterad psykisk ohälsa
 • Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, rehabiliteringskoordinering
 • Arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården, säkra personförflyttningar och förflyttningskunskap
 • Återgång i arbete vid sjukskrivning (Return to Work)

Delta i studie om säkra personförflyttningar

Rekrytering av deltagare börjar hösten 2022

Personförflyttningar är ett område där skaderisken är stor för både vårdpersonal och vårdtagare. Sedan 2019 har vi ett speciellt fokus på säkrare personförflyttningar genom forskningsstudien ”Patient and Workers Safety Study” (PAWSS).

I februari 2023 startar nästa delprojekt, om säkrare personförflyttningar i vård och omsorg. Just nu söker vi enheter inom vård och omsorg som vill delta i studien. Deltagande enheter får ta del av den senaste utbildningen inom området och stöd att införa den nya vägledning som kommer från Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Mer information finns på webbsidan Säkra personförflyttningar

Om mig

CV

 • Docent, Medicinska Fakulteten, LiU, 2020
 • Medicine doktors examen, LiU, 2012     
 • Företagshälsovårdsutbildning för ergonomer, 2009
 • Specialist i Sjukgymnastik inom Ortopedi, 2002
 • Magisterexamen i Sjukgymnastik, 2000
 • Sjukgymnastutbildningen, 1987
 • Tidigare anställningar inom slutenvård, primärvård och företagshälsovård
 • Post doc-anställning vid Karolinska Institutet, inriktat till forskningsprogrammet för företagshälsovårdsforskning, 2012-2014
 • Anknuten forskare vid Karolinska institutet, Institutet för Miljömedicin, Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, 2015 tillsv.

Uppdrag

 • Uppdrag i Cochrane Sverige, member of advisory board
 • Uppdrag som utredningssekreterare i regeringens tillsatta kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet (SOU 2020:06). Läs mer via webbsida: www.framjafys.se Slutrapportering mars 2023 

Forskning

Pågående forskning

Som arbetsmiljöforskare driver jag forskning som handlar om förekomst av arbetsrelaterade besvär, både muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa, arbetsförmåga, ergonomi samt vilka åtgärder som kan vara effektiva för att förhindra arbetsskador och främja en sund och säker arbetsmiljö. I flera forskningsprojekt följer vi implementeringsprocessen.

Forskningen sker i samverkan med forskare vid Region Östergötland, Linköpings Universitet, Region Jönköpings län, Region Örebro län, Lund Universitet och Karolinska Institutet. Jag är forskningsledare för projektet Patient and Workers Safety Study (PAWSS).

Mina pågående forskningsprojekt:

 • Vårdskador och arbetsskador inom hälso- och sjukvård och tandvård
  Arbetsmiljöåtgärder inom hälso- och sjukvård, omsorg 
  Riskbedömning vid personförflyttningar inom hälso- och sjukvård
  Stressprevention inom hälso- och sjukvård samt inom grundskolan
  Nack- och skulderbesvär bland anställda, exempelvis truckförare
  Arbetsmiljö och hälsa inom tandvården

Publikationer

2023

Glykeria Skamagki, Christine Carpenter, Andrew King, Charlotte Wåhlin (2023) How do Employees with Chronic Musculoskeletal Disorders Experience the Management of Their Condition in the Workplace? A Metasynthesis Journal of occupational rehabilitation Vidare till DOI
Charlotte Wåhlin, Sebastian Buck, Jan Sandqvist, Paul Enthoven, Jenni Fock, Maria Andreassen, Emma Nilsing Strid (2023) Evaluation of the implementation and effectiveness of a multifactorial intervention strategy for safe patient handling and movement in the healthcare sector: a study protocol of a cluster randomised controlled trial BMJ Open, Vol. 13, Artikel e067693 Vidare till DOI

2022

Glykeria Skamagki, Andrew King, Christine Carpenter, Charlotte Wåhlin (2022) The concept of integration in mixed methods research: a step-by-step guide using an example study in physiotherapy Physiotherapy Theory and Practice Vidare till DOI
Lydia Kwak, Anna Toropova, Byron J. Powell, Rebecca Lengnick-Hall, Irene Jensen, Gunnar Bergström, Liselotte Schäfer Elinder, Kjerstin Stigmar, Charlotte Wåhlin, Christina Björklund (2022) A randomized controlled trial in schools aimed at exploring mechanisms of change of a multifaceted implementation strategy for promoting mental health at the workplace Implementation Science, Vol. 17, Artikel 59 Vidare till DOI
Glykeria Skamagki, Christine Carpenter, Andrew King, Charlotte Wåhlin (2022) Management of Chronic Musculoskeletal Disorders in the Workplace from the Perspective of Older Employees: A Mixed Methods Research Study International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 19, Artikel 9348 Vidare till DOI

Organisation