Fotografi av Charlotte Wåhlin

Charlotte Wåhlin

Adjungerad universitetslektor, Docent

Min forskning och undervisning fokuserar på ergonomiska och psykosociala exponeringar i arbetet, arbetsorsakade besvär, arbetsmiljöåtgärder samt rehabilitering. Mitt mål är att främja hälsosamma och säkra arbetsmiljöer där vi förebygger arbetsskador.

Forskning om arbetsorsakade besvär 

I Sverige finns det över 5 miljoner personer i arbetsför ålder. Vi förväntas vara yrkesverksamma längre än tidigare med ökande pensionsålder. Tyvärr så skadas många inom arbetslivet som leder till ohälsa och sjukskrivningar. Vi behöver utveckla samverkan mellan olika parter för att förebygga dessa skador. Det handlar om att skapa ett hållbart arbetsliv för alla.

Som forskare inom arbetsmiljöområdet fokuserar jag på exponeringar i arbetslivet, arbetsorsakade besvär, ergonomi och arbetsplatsåtgärder för arbetstagare inom olika branscher. Av speciellt intresse är arbetsfaktorers relation till hälsa, smärta från rörelseorganen och psykisk ohälsa. Jag har ett stort intresse av att främja en sund och säker arbetsmiljö.

Vid institutionen Hälsa, Medicin och Vård är jag adjungerad universitetslektor i arbetsmedicin med inriktning ergonomi. Mina undervisningsuppdrag finns främst vid läkarprogrammet, fysioterapiprogrammet samt kurser på avancerad nivå som "Arbete, hälsa och välfärdssystem". Sedan 2020 är jag docent i fysioterapi med inriktning arbetsmedicin. För närvarande är jag handledare till tre doktorander.

Jag arbetar också som ergonom och har en klinisk forskarbefattning vid Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland. Vi har ett befolkningsuppdrag där vi riktar oss till Östergötland, Jönköping och Kalmar län (Sydöstra sjukvårdsregionen). Tillsammans med övriga i teamet är mitt uppdrag att utreda orsaker till arbetsmiljörelaterad ohälsa hos enskilda personer och grupper som remitteras till kliniken. Vi arbetar även med att sprida kunskap. Vi sprider bland annat kunskap via vår blogg. (Arbets- och miljömedicinbloggen)

Mina fokusområden i undervisning är:

 • Arbetsmedicin, exponeringar i arbetet, arbetsmiljö, ergonomi
 • Arbetshälsa, arbetsorsakade besvär, arbetsförmåga
 • Smärta från rörelseorganen och stressrelaterad psykisk ohälsa
 • Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, rehabiliteringskoordinering
 • Arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården, säkra personförflyttningar och förflyttningskunskap
 • Återgång i arbete vid sjukskrivning (Return to Work)

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

 • Docent, Medicinska Fakulteten, LiU, 2020
 • Medicine doktors examen, LiU, 2012     
 • Företagshälsovårdsutbildning för ergonomer, 2009
 • Specialist i Sjukgymnastik inom Ortopedi, 2002
 • Magisterexamen i Sjukgymanstik, 2000
 • Sjukgymnastutbildningen, 1987
 • Tidigare anställningar inom slutenvård, primärvård och företagshälsovård
 • Post doc-anställning vid Karolinska Institutet, inriktat till forskningsprogrammet för företagshälsovårdsforskning, 2012-2014

Uppdrag

 • Uppdrag i Cochrane Sverige, member of advisory board

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Forskning Visa/dölj innehåll

Pågående forskning

Som arbetsmiljöforskare driver jag forskning som handlar om förekomst av arbetsrelaterade besvär, både muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa, arbetsförmåga, ergonomi samt vilka åtgärder som kan vara effektiva för att förhindra arbetsskador och främja en sund och säker arbetsmiljö. I flera forksningsprojekt följer vi implementeringsprocessen.

Forskningen sker i samverkan med forskare vid Region Östergötland, Linköpings Universitet, Region Jönköpings län, Region Örebro län, Lund Universitet och Karolinska Institutet. Jag är forskningsledare för projektet Patient and Workers Safety Study (PAWSS).

Mina pågående forskningsprojekt:

 • Nack- och skulderbesvär bland anställda, exempelvis truckförare
 • Arbetsmiljö och hälsa inom tandvården
 • Vårdskador och arbetsskador, speciellt fokus på hälso- och sjukvård.
 • Arbetsmiljöåtgärder inom hälso- och sjukvård samt omsorg
 • Riskbedömning vid personförflyttningar inom hälso- och sjukvård
 • Stressprevention inom hälso- och sjukvård samt inom grundskolan

Organisation Visa/dölj innehåll