Fotografi av Colm Nestor

Colm Nestor

Biträdande professor

Min forskning syftar till att förstå DNA-metyleringens funktion i humana CD4 + T-celler, och använda denna kunskap för att noggrant analysera dess roll vid sjukdom.

Lösa de humana T-cellernas komplexa epigenetik

DNA-metylering är ett av många epigenetiska system som reglerar genuttrycket i humana celler.

Ett fungerande DNA-metyleringssystem är viktigt för mänskans utveckling och förändras ofta vid sjukdom, särskilt cancer. DNA-metylering innebär att en molekyl, som kallas en metylgrupp, läggs till DNA:t, vilket leder till att genuttrycket blockeras. Exakt hur DNA-metylering reglerar genuttrycksmönstret är fortfarande oklart. Ännu mer oklart är hur DNA-metylering bidrar till komplexa sjukdomar, såsom cancer, där man ofta ser en förändring. Att förstå DNA-metyleringens funktion i människans normala biologi gör det möjligt för oss att förstå dess roll vid sjukdom och utveckla nya läkemedel som riktar sig mot DNA-metylering.

DNA methylation

Min grupp studerar DNA-metyleringsmekanismerna i CD4 + T-celler, en typ av vita blodkroppar, som dirigerar immunsvaret mot yttre hot såsom bakterier och parasiter och inre hot, såsom cancer. För att svara på dessa hot växlar CD4 + T-celler snabbt till en av flera olika celltyper, var och en med specifik men mycket varierande roll i immunsvaret. Under denna process, som kallas differentiering, förändras CD4 + T-cellernas DNA-metyleringsmönster över hela genomet. Hur T-cellerna lyckas med denna bedrift är oklart, men den är viktig för deras funktion.

Lab work, DNA methylation Foto: Staffan Gustavsson/redakta

Med hjälp av toppmoderna genredigeringsmetoder kombinerat med genomanalyser har vi börjat förstå funktionen av DNA-metylering i de humana T-cellerna. Denna information använder vi sedan för att klarlägga varför DNA-metylering är förändrad vid många cancerformer, med fokus på T-cells akut lymfatisk leukemi (T-ALL).
Eftersom så många av de enzymer som kontrollerar DNA-metyleringen kan laddas med läkemedel och nutraceuticals (t.ex. C-vitamin) är vårt yttersta syfte att använda vår kunskap om DNA-metylering till att rekommendera användningen av sådana föreningar vid behandling av T- ALL och andra maligniteter.


Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation 'Omslag till publikation i Science Advances.'
Karolos Douvlataniotis, Maike Bensberg, Antonio Lentini, Björn Gylemo, Colm Nestor (2020)

Science Advances , Vol.6 Vidare till DOI

Omslag för publikation 'Nature methods omslag.'
Antonio Lentini, Cathrine Lagerwall, Svante Vikingsson, Heidi K. Mjoseng, Dimitrios Karolos Douvlataniotis, Hartmut Vogt, Henrik Green, Richard R. Meehan, Mikael Benson, Colm Nestor (2018)

Nature Methods , Vol.15 , s.499-+ Vidare till DOI

Omslag för publikation 'Genome Research omslagsbild.'
Colm Nestor, Raffaele Ottaviano, James Reddington, Duncan Sproul, Diana Reinhardt, Donncha Dunican, Elad Katz, J Michael Dixon, David J Harrison, Richard R Meehan (2012)

Genome Research , Vol.22 , s.467-477 Vidare till DOI

Forskning

Lab work, DNA methylation

Nestors forskargrupp

Vår forskning syftar till att förstå DNA-metyleringens funktion i humana CD4 + T-celler, och använda denna kunskap för att noggrant analysera dess roll vid sjukdom.

Utmaningar inom epigenetiken

Ett fel i en av de mest använda metoderna inom epigenetiken, DIP-seq, kan ge missvisande resultat. Hör när jag diskuterar vilken betydelse det har inom forskningsområdet, där "big data" och avancerade metoder för DNA-analys används för att studera stora mängder epigenetikdata.

Nyheter och artiklar

En läkare och hälsar på två barn.

12 miljoner kronor till LiU-forskning om barncancer

Sex olika forskningsprojekt inom barncancerområdet vid Linköpings universitet får totalt 11,7 miljoner kronor från Barncancerfonden.

Colm Nestor.

Yttersta målet: Att bota barncancer

Colm Nestors mål är ett bättre resultat för alla barn som diagnostiserats med cancer. Finansieringen från Joanna Cocozzas stiftelse kommer att hjälpa hans forskargrupp på vägen.

Colm Nestor.

22 miljoner kronor från ERC till forskning om könsskillnader vid sjukdom

Colm Nestor, universitetslektor vid BKV, får ett av årets ERC Consolidator Grants från European Research Council (ERC) för att forska om varför en del sjukdomar är mycket vanligare hos ett av könen.

Organisation