Nestors forskargrupp (Epigenetisk kontroll av human T-cellsbiologi)

Lab work

Den mänskliga utvecklingen ger upphov till hundratals funktionellt olika celltyper från en enda invariant DNA-sekvens, vårt genom.

Hur en cells olika tillstånd bildas, upprätthålls och förändras under celldelning styrs av genregulatoriska nätverk och epigenetik vilket hjälper till att förstärka cellens molekylära identitet. DNA-metylering, som är viktigt för människans liv, är ett epigenetiskt system som ofta förändras vid sjukdom.

Min forskning syftar till att förstå DNA-metyleringens funktion i humana CD4 + T-celler, och använda denna kunskap för att noggrant analysera dess roll vid sjukdom. Att förstå DNA-metyleringens funktion i människans normala biologi gör det möjligt för oss att förstå dess roll vid sjukdom och utveckla nya läkemedel som riktar sig mot DNA-metylering.


Utmaningar inom epigenetiken

En svaghet i en av de mest använda metoderna inom forskning om epigenetik, DIP-seq, kan leda till missvisande resultat, visar forskare vid Linköpings universitet. Detta kan ha stor betydelse inom forskningsområdet, där "big data" och avancerade metoder för DNA-analys används för att studera stora mängder epigenetiska data.

Forskargrupp Visa/dölj innehåll

Nyheter och artiklar Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerna i LiU DiVA

2022

2021

Forskningsområden Visa/dölj innehåll

Forskningsfinansiärer Visa/dölj innehåll

Logotyp Barncancerfonden

Logotyp Region Östergötland.

 

Cancerfondens logotyp.

 

 

Joanna Cocozzas Stiftelses logotyp.

Vetenskapsrådets logotyp.

 

Logotypen för LiU Cancer.

Organisation Visa/dölj innehåll