Nestors forskargrupp (Epigenetisk kontroll av human T-cellsbiologi)

Lab work

Den mänskliga utvecklingen ger upphov till hundratals funktionellt olika celltyper från en enda invariant DNA-sekvens, vårt genom.

Hur en cells olika tillstånd bildas, upprätthålls och förändras under celldelning styrs av genregulatoriska nätverk och epigenetik vilket hjälper till att förstärka cellens molekylära identitet. DNA-metylering, som är viktigt för människans liv, är ett epigenetiskt system som ofta förändras vid sjukdom.

Min forskning syftar till att förstå DNA-metyleringens funktion i humana CD4 + T-celler, och använda denna kunskap för att noggrant analysera dess roll vid sjukdom. Att förstå DNA-metyleringens funktion i människans normala biologi gör det möjligt för oss att förstå dess roll vid sjukdom och utveckla nya läkemedel som riktar sig mot DNA-metylering.


Utmaningar inom epigenetiken

En svaghet i en av de mest använda metoderna inom forskning om epigenetik, DIP-seq, kan leda till missvisande resultat, visar forskare vid Linköpings universitet. Detta kan ha stor betydelse inom forskningsområdet, där "big data" och avancerade metoder för DNA-analys används för att studera stora mängder epigenetiska data.

Forskargrupp

Nyheter och artiklar

En läkare och hälsar på två barn.

12 miljoner kronor till LiU-forskning om barncancer

Sex olika forskningsprojekt inom barncancerområdet vid Linköpings universitet får totalt 11,7 miljoner kronor från Barncancerfonden.

Colm Nestor.

Yttersta målet: Att bota barncancer

Colm Nestors mål är ett bättre resultat för alla barn som diagnostiserats med cancer. Finansieringen från Joanna Cocozzas stiftelse kommer att hjälpa hans forskargrupp på vägen.

Colm Nestor.

22 miljoner kronor från ERC till forskning om könsskillnader vid sjukdom

Colm Nestor, universitetslektor vid BKV, får ett av årets ERC Consolidator Grants från European Research Council (ERC) för att forska om varför en del sjukdomar är mycket vanligare hos ett av könen.

Publikationer

Senaste publikationerna i LiU DiVA

2022

Rasmus Magnusson, Olof Rundquist, Min Jung Kim, Sandra Hellberg, Chan Hyun Na, Mikael Benson, David Gomez-Cabrero, Ingrid Kockum, Jesper N. Tegner, Fredrik Piehl, Maja Jagodic, Johan Mellergård, Claudio Altafini, Jan Ernerudh, Maria Jenmalm, Colm Nestor, Min-Sik Kim, Mika Gustafsson (2022) RNA-sequencing and mass-spectrometry proteomic time-series analysis of T-cell differentiation identified multiple splice variants models that predicted validated protein biomarkers in inflammatory diseases Frontiers in Molecular Biosciences, Vol. 9, Artikel 916128 Vidare till DOI
Olof Rundquist, Colm Nestor, Maria Jenmalm, Sandra Hellberg, Mika Gustafsson (2022) Progesterone Inhibits the Establishment of Activation-Associated Chromatin During T(H)1 Differentiation Frontiers in Immunology, Vol. 13, Artikel 835625 Vidare till DOI
Tejaswi Badam, Sandra Hellberg, Ratnesh Bhai Mehta, Jeannette Lechner-Scott, Rodney A. Lea, Jorg Tost, Xavier Mariette, Judit Svensson-Arvelund, Colm Nestor, Mikael Benson, Göran Berg, Maria Jenmalm, Mika Gustafsson, Jan Ernerudh (2022) CD4(+) T-cell DNA methylation changes during pregnancy significantly correlate with disease-associated methylation changes in autoimmune diseases Epigenetics, Vol. 17, s. 1040-1055 Vidare till DOI

Forskningsområden

Forskningsfinansiärer

Logotyp Barncancerfonden

Logotyp Region Östergötland.

 

Cancerfondens logotyp.

 

 

Joanna Cocozzas Stiftelses logotyp.

Vetenskapsrådets logotyp.

 

Logotypen för LiU Cancer.

Organisation