12 miljoner kronor till LiU-forskning om barncancer

Sex olika forskningsprojekt inom barncancerområdet vid Linköpings universitet får totalt 11,7 miljoner kronor från Barncancerfonden. 

En läkare och hälsar på två barn. Sex forskningsprojekt vid LiU tilldelas medel från Barncancerfonden. Sofia Sabel/Barncancerfonden

I 2022 års utlysningsomgång delar Barncancerfonden ut 140 miljoner kronor till 80 forskargrupper runtom i Sverige. Vid LiU får sex olika forskningsprojekt inom barncancerområdet bidrag på sammanlagt nära 12 miljoner kronor.

Här är LiU-projekten som beviljas forskningsmedel:

Mikael Sigvardsson, professor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV, tilldelas 3 miljoner kronor till sin forskning om ”Långsiktiga konsekvenser av leukemi- inducerade förändringar i blodstamcellers funktion”.

Henrik Green, professor vid BKV, får 1 miljon kronor till sin forskning om att utveckla modeller för att förutse negativa effekter på benmärgen vid behandling av barncancer

Colm Nestor, docent vid BKV, får 1 miljon kronor för sin kartläggning av barncancers ärftliga genetik.

Neda Haj-Hosseini, docent vid institutionen för medicinsk teknik, IMT, får 2,7 miljoner kronor till sin forskning om att en förbättrad diagnostik av hjärntumörer hos barn med hjälp av radiologi, digital patologi och AI.

Maria Sunnerhagen, professor vid institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, får 3 miljoner till sitt projekt ”Dynamik och rörelse hos proteiner i barncancer: nya möjligheter för terapi”.

Laila Hübbert, docent vid institutionen för hälsa, medicin och vård, HMV, får 1 miljon kronor för sitt projekt där man studerar kardio-onkologiska komplikationer efter cancer hos barn, ungdomar och unga vuxna.

Kontakt

Senaste nytt från LiU