Fotografi av Elin Nilsson

Elin Nilsson

Universitetslektor

Min forskning handlar om biståndshandläggning och livet med demens, med ett fokus på verbal samt icke-verbal interaktion. Centrala teman är kunskapsanspråk, pronomenanvändning och deltagarstatus, vilka aktualiseras genom samtalsanalys. 

Forskning

Publikationer

Akademisk examen och forskningsanslag

Akademisk examen

  • Filosofie doktor, Socialt arbete, 2018
  • Filosofie magister, Socialpsykologi, 2010
  • Filosofie kandidat, Socialpsykologi, 2009

Forskningsanslag och stipendier

  • 2023: Projekt Forte 3,277 miljoner kr (projektledare)
  • 2021: Projekt Kamprads Stiftelse om 2,6 miljoner kr (medforskare)
  • 2019: Forte postdoktor projekt om 2 miljoner kr (projektledare)
  • Helge Ax:son forskningsstipendium om 50 000 kr
  • Resestipendium från Centralförbundet för socialt arbete (CSA) om 15 000 kr
  • Solstickan om 60 000 kr

 

Undervisning

Jag undervisar på socionomprogrammet i följande kurser:

Termin 2, Samtal, bemötande och förhållningssätt i socialt arbete, kursansvar
Termin 6, Handledning av kandidatuppsatser 
Termin 7, Åldrande, identitet och välfärdens institutioner
Termin 7, Samtal som hantverk i socialt arbete: analys, forskning och förbättring, kursansvar              

Handledning av magisteruppsatser 


Två studenter diskuterar på biblioteket på Campus Norrköping

Socionom, 210 hp

Hur uppstår sociala problem? Vad betyder det sociala samspelet för människors utveckling? Socionomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med välfärdsfrågor och social förändring.

Kollegor i forskningsprojekt

Organisation