14 mars 2022

I takt med samhällets ökade digitalisering, tekniska utveckling och tillgång till allt större datamängder har också arbetsmarknadens behov av avancerad matematisk kompetens ökat. Därför startar Linköpings universitet en ny civilingenjörsutbildning i teknisk matematik.

Matematikprofessor visar tal på en tavla
Anna Nilsen

Programmet som startar hösten 2022 förbereder för arbete med avancerad teknisk utveckling inom bland annat AI, maskininlärning, medicin och ekonomi. 

– Matematik är en möjliggörare för ny teknik och hållbar utveckling. Matematiska experter behövs brett och allt oftare inom många olika områden, säger Elina Rönnberg som är biträdande professor och proprefekt vid den matematiska institutionen (MAI) på Linköpings universitet. Tillsammans med Jan-Åke Larsson, Magnus Herberthson och Martin Enqvist är hon initiativtagare till det nya programmet.

Foto på forskareElina Rönnberg, proprefekt och biträdande professor vid Matematiska institutionen (MAI). Foto Per Wistbo NibellDet är den snabba utvecklingen inom IT och AI tillsammans med en större tillgång på data och beräkningskraft som har ökat behovet av specialistkompetens inom matematik i kombination med ett tekniskt kunnande. För att driva utvecklingen vidare har en förmåga att förstå multidisciplinära problem, kunna använda komplexa algoritmer och göra storskaliga beräkningar också blivit allt viktigare.

– Hos arbetsgivare finns en stor efterfrågan på personal med ett matematiskt tänkande och en analytisk förmåga. Det behövs personer som kan göra avancerade beräkningar och modellera, simulera och optimera system inom alla möjliga branscher, säger Elina Rönnberg.

Matematik för en hållbar värld och verklighetsknutna projektkurser

Under utbildningens första tre år får studenterna breda kunskaper inom matematik, programmering, maskininlärning, fysik och systemteknik. Många av kurserna kommer att läsas tillsammans med andra program på Linköpings universitet, som civilingenjörsprogrammen i teknisk fysik och elektroteknik och medicinsk teknik samt matematikprogrammet. Andra kurser är helt specialanpassade för den nya civilingenjörsutbildningen i teknisk matematik. Dessa är kurser i matematisk modellering, komplexa nätverk, datorseende och programmering. 

– Vi har också tagit fram två helt nya projektkurser där studenterna utvecklar sina samarbetsförmågor och tränas i ett ingenjörsmässigt arbetssätt med matematik som grund. 

Projektkurserna, liksom övrigt innehåll på utbildningen, kommer också att lägga stor vikt vid hållbar utveckling och hur matematiska metoder kan användas för att lösa problem kopplade till samtidens utmaningar. 

– Matematisk modellering kan bidra till att utveckla tekniska lösningar för såväl hållbara industrier som bättre hälsa och välbefinnande, säger Elina Rönnberg. 

Tekniska inriktningar med koppling till LiU:s starka forskningsområden

Matematiska formler på lightboard Foto THOR BALKHED Inför de två avslutande åren väljer studenterna både en matematisk profil och en teknisk inriktning. Därigenom utvecklar de sina matematiska färdigheter och fördjupar sina tekniska kunskaper.

– Man kan välja att specialisera sig i beräkningsmatematik och analys eller optimeringslära och statistik, säger Elina Rönnberg.

De teknikområden studenterna kan fördjupa sig inom är bland annat maskininlärning, matematisk fysik, medicinsk modellering, miljölogistik, bildbehandling och finans. Alla utgår från starka och matematiskt drivna forskningsområden och -miljöer vid LiU och studeras tillsammans med studenter från andra program. 

Ansökan till utbildningen öppnar 15 mars och ca 30 studenter kommer att antas hösten 2022. 

Är du intresserad av matematik och vill jobba med teknisk problemlösning och avancerad modellering? Läs då mer om utbildningen på https://liu.se/utbildning/program/6ctma.

Kontakt

Läs mer om utbildningen

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.