Mesoporösa material, dvs. material med porer som är 2-50 nm stora, har egenskaper som gör dem lämpliga som support för katalysatorer och bärare av läkemedel. Mitt forskningsintresse ligger i att förstå hur materialens struktur, såsom porstorlek, partikelform och kemisk komposition, kan kopplas till tillverkningsprocessen för att kunna optimera deras prestanda.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Finn min forskning
Visa/dölj innehåll

Researcher-ID: G-5499-2010
ORCID: 0000-0001-6609-6779

Nyheter
Visa/dölj innehåll

En ny laboration för studenter där de lär sig tillverkning och karaktärisering av mesoporösa material finns tillgänglig. Läs mer om den här: Synthesizing and Characterizing Mesoporous Silica SBA-15: A Hands-On Laboratory Experiment for Undergraduates Using Various Instrumental Techniques
E.M. Björk
Journal of Chemical Education 94 (2017) 91-94

 

Effekten av olika support för en katalysator har undersökts. Läs mer om det här: Mesoporous silica and carbon based catalysts for esterification and biodiesel fabrication—The effect of matrix surface composition and porosity

E.M. Björk, M.P. Militello, L.H. Tamborini, R. Coneo Rodriguez, G.A. Planes, D.F. Acevedo, M.S. Moreno, M. Odén and C.A. Barbero

Applied Catalysis A: General, 533 (2017) 49–58

Relaterat
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019