Fotografi av Emma Björk

Emma Björk

Universitetslektor, Docent

Min forskning fokuserar på utveckling av nanoporösa material och att förstå hur materialets bildningsprocess påverkar materialets egenskaper. Materialen används bland annat inom läkemedelstransport, sensorer och katalys. 

Presentation

Materialen jag arbetar med har porer som är 2–50 nm stora, vilket resulterar i en mycket stor specifik yta på cirka 500–1000 m²/g. 

Min forskning fokuserar på utveckling av nanoporösa material och att förstå hur materialets bildningsprocess påverkar materialets egenskaper. Materialen jag arbetar med har porer som är 2 – 50 nm stora, vilket resulterar i en mycket stor specifik yta på ca 500 – 1000 m²/g.

mikroskopbild  nanotrukturella material. Mikroskopbild nanotrukturella material. Porerna gör att materialen kan användas för att bära läkemedel eller andra molekyler och den stora ytan gör dem användbara som substrat för katalysatorer.

Materialen tillverkas med en våtkemisk process och jag använder in situ tekniker för att studera hur materialmen bildas. Det ger förståelse för hur förändringar I tillverkningsprocessen påverkar karaktäristiken på det slutliga materialet.
Jag har ett stort intresse av att tillverka material för olika ändamål, exempelvis läkemedelstransport, sensorer och katalys. Jag undersöker hur vi kan optimera materialens prestanda genom att förändra deras sammansättning, porstruktur och form.
Mesoporösa material, dvs. material med porer som är 2-50 nm stora, har egenskaper som gör dem lämpliga som support för katalysatorer och bärare av läkemedel. Mitt forskningsintresse ligger i att förstå hur materialens struktur, såsom porstorlek, partikelform och kemisk komposition, kan kopplas till tillverkningsprocessen för att kunna optimera deras prestanda.

Undervisning

Fysik , kandidatnivå 
Fysiken bakom tekniken, masternivå 

Uppdrag: Vice ordförande i Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik, EF

Publikationer

2024

Yuguo Zhao, Emma Björk, Yong Yan, Peter Schaaf, Dong Wang (2024) Recent progress in transition metal based catalysts and mechanism analysis for alcohol electrooxidation reactions Green Chemistry Vidare till DOI
Olof Eskilsson, Sneha Kollenchery Ramanathan, Anna Du Rietz, Valentina Guerrero Florez, Robert Selegård, Kajsa Uvdal, Emma Björk, Daniel Aili (2024) Self-Assembly of Metal Nanoparticles in Bacterial Cellulose for the Fabrication of Soft Substrate-Supported Catalysts ACS Applied Nano Materials Vidare till DOI
Clara Linder, Smita Gangaprasad Rao, Robert Boyd, Grzegorz Greczynski, Per Eklund, Sara Munktell, Arnaud Le Febvrier, Emma Björk (2024) Effect of Mo content on the corrosion resistance of (CoCrFeNi)1−xMox thin films in sulfuric acid Thin Solid Films, Vol. 790, Artikel 140220 Vidare till DOI
Emma Björk (2024) Surface Area Determination of Particle-Based Mesoporous Films Using Krypton Physisorption ACS Omega, Vol. 9, s. 5899-5902 Vidare till DOI

2023

Divyaratan Kumar, Ujwala Ail, Zhixing Wu, Emma Björk, Magnus Berggren, Viktor Gueskine, Xavier Crispin, Ziyauddin Khan (2023) Zinc salt in "Water-in-Polymer Salt Electrolyte" for Zinc-Lignin Batteries: Electroactivity of the Lignin Cathode ADVANCED SUSTAINABLE SYSTEMS, Vol. 7, Artikel 2200433 Vidare till DOI

Nätverka

Researcher-ID: G-5499-2010
 
ORCID: 0000-0001-6609-6779

Forskning

Nyheter

Emma och Lina, årets pristagare av Skolsamverkanspriset

Skolsamverkanspriset 2023

Årets skolsamverkanspris delas av två personer, Emma Björk och Lina Rogström. Kollegorna som har känt varandra sedan studierna vid Göteborgs universitet arbetar nu tillsammans på Institutionen för fysik, kemi och biologi.

Forskare (Emma Björk, sittandes, Anna Fahlgren, står) i labb.

Boostat nanomaterial ska fästa höftprotesen

Cellbiologen Anna Fahlgren har slagit sig ihop med materialforskaren Emma Björk. Tillsammans ska de använda nanomaterial som kan bidra till en bättre läkprocess och snabbare återhämtning för patienten.

Porträttbild Nara Kim

Initiativ till fler kvinnor inom materialvetenskap

För att lyfta fram kvinnor inom materialvetenskap har AFM inrättat ett strategiskt initiativ för att främja jämlikhet inom materialvetenskapen. Strategin är att medfinansiera utmärkta forskare som är kvinnor.

Externa nyheter

Nanoporösa material - lösningen på klimat- och hälsoproblem?

Föreläsning, Utbildningsradion, UR Play.
Listan över användningsområden för material med nanometerstora hål, porer, kan göras lång. Porerna gör att materialet får en mycket stor yta som kan användas för olika kemiska reaktioner. Emma Björk berättar om hur vi kan designa dem för läkemedelstransport i kroppen eller för att omvandla koldioxid till bränsle. Inspelat den 20 oktober 2020.

Organisation