Presentation

Materialen jag arbetar med har porer som är 2–50 nm stora, vilket resulterar i en mycket stor specifik yta på cirka 500–1000 m²/g. 

Min forskning fokuserar på utveckling av nanoporösa material och att förstå hur materialets bildningsprocess påverkar materialets egenskaper. Materialen jag arbetar med har porer som är 2 – 50 nm stora, vilket resulterar i en mycket stor specifik yta på ca 500 – 1000 m²/g.

mikroskopbild  nanotrukturella material. Mikroskopbild nanotrukturella material. Porerna gör att materialen kan användas för att bära läkemedel eller andra molekyler och den stora ytan gör dem användbara som substrat för katalysatorer.

Materialen tillverkas med en våtkemisk process och jag använder in situ tekniker för att studera hur materialmen bildas. Det ger förståelse för hur förändringar I tillverkningsprocessen påverkar karaktäristiken på det slutliga materialet.
Jag har ett stort intresse av att tillverka material för olika ändamål, exempelvis läkemedelstransport, sensorer och katalys. Jag undersöker hur vi kan optimera materialens prestanda genom att förändra deras sammansättning, porstruktur och form.
Mesoporösa material, dvs. material med porer som är 2-50 nm stora, har egenskaper som gör dem lämpliga som support för katalysatorer och bärare av läkemedel. Mitt forskningsintresse ligger i att förstå hur materialens struktur, såsom porstorlek, partikelform och kemisk komposition, kan kopplas till tillverkningsprocessen för att kunna optimera deras prestanda.

Undervisning

Fysik , kandidatnivå 
Fysiken bakom tekniken, masternivå 

Uppdrag: Vice ordförande i Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik, EF

Publikationer

2023

Researcher-ID: G-5499-2010
 
ORCID: 0000-0001-6609-6779

Forskning

Nyheter

Externa nyheter

Nanoporösa material - lösningen på klimat- och hälsoproblem?

Föreläsning, Utbildningsradion, UR Play.
Listan över användningsområden för material med nanometerstora hål, porer, kan göras lång. Porerna gör att materialet får en mycket stor yta som kan användas för olika kemiska reaktioner. Emma Björk berättar om hur vi kan designa dem för läkemedelstransport i kroppen eller för att omvandla koldioxid till bränsle. Inspelat den 20 oktober 2020.

Organisation