Fotografi av Godfried van Agthoven

Godfried van Agthoven

Presentation

Senaste tio åren har jag jobbat som barnläkare med frågor som handlar om barn som far illa. Både utifrån kliniska erfarenheter likväl på en övergripande nivå har jag diagnostiserat och behandlat barn som har varit utsatta och varit tillgänglig som konsult för hälso- och sjukvårdspersonal och även andra myndigheter gällande barn som far illa. Jag jobbar deltid på Barnskyddsteam Västra Götaland och halvtid som doktorand på Barnafrid med studier om hälsoundersökningar av barn och unga som är placerade i samhällsvård i Sverige.