09 februari 2024

Godfried van Agthoven, överläkare vid barn- och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus och doktorand vid Barnafrid har beviljats 200 000 kronor av Majblommans Riksförbund till sin forskning. Han ska studera kvaliteten på lagstadgade hälsoundersökningar av barn och unga placerade i samhällsvård i två regioner i Sverige.

Barn leker doktor med nalle
Getty Images Catherine Falls Commercial

Tidigare forskning, både nationellt likväl internationellt, har visat att barn och ungdomar som är placerade i samhällsvård (bland andra LVU (tvångs-) och SoL (frivilliga) placeringar) har större risk för sämre hälsa och att inte ges möjlighet till den sjukvård de behöver och har rätt till.

Godfried van Agthoven tillsammans med handledare genomför nu forskningsprojektet Hälsoundersökningar av barn och unga i Sverige – ett beställar- och utförarperspektiv
I första studien har ett beställarperspektiv på hälsoundersökningar av barn placerade i samhällsvård varit i fokus. Socialsekreterarens upplevelser och perspektiv att initiera en hälsoundersökning har studerats och studien kommer att publiceras under 2024.

Under början av 2024 inleds nästa studie för att studera kvaliteten på genomförda hälsoundersökningar inom hälso- och sjukvården och jämföra mellan olika vårdgivare samt kön och ålder. Journaler från barn och unga som har haft en hälsoundersökning inom hälso- och sjukvården kommer att granskas och kvalitet kommer att graderas. Vi vet utav tidigare forskning vilket sjukvårdsbehov barn och unga som placeras i samhällsvård har men vi vet inte hur hälsoundersökningar generellt genomförs och vilken kvalitet dessa undersökningar har.

Godfried van Agthoven har nyligen fått beviljade medel på 200 000 kr från Majblommans Riksförbund för att kunna påbörja denna studie. Läs mer på Majblommans Riksförbund webbplats.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.