25 mars 2022

Entreprenörskap betyder mer än affärer. Det kan också ge förbättringar i vården. På fysioterapeutprogrammets sista termin vid Linköpings universitet får studenterna därför en kurs i att systematiskt skapa idéer, presentera och genomföra dem.

En grupp glada personer lyssnar på en som presenterar
Mycket skratt och diskussioner på kursen. Studenten Johanna Eklöv uppskattar diskussionerna, som leds av universitetsadjunkten Kalle Eldebo Charlotte Perhammar

Driftiga, redan från början. Så beskriver universitetslektorn Kalle Eldebo fysioterapeutstudenterna. Han kan nog jämföra eftersom han annars brukar undervisa blivande civilingenjörer på Tekniska fakulteten. 

Man kan ju tro att entreprenörskap är något slags urkraft som bara vissa har. Men nej, det finns tydlig systematik i att skapa idéer och metoder för att genomföra dem. Och inte minst för att presentera idéerna och möta användare, säger Kalle Eldebo


Man och kvinna i lektionssal.Kajsa Johansson och Kalle Eldebo. Foto Ulrik Svedin


Obligatorisk

Kursen i entreprenörskap är obligatorisk, och baseras på nationella och lokala kunskapsmål för fysioterapeutprogrammet, kopplade till Medicinska fakultetens inriktning mot problembaserat lärande.  


- Inom vården är vi inte lika vana vid dessa verktyg
. Hur ska vi paketera kunskap och förändra utifrån användarnas/patienternas behov? I förlängningen handlar det om att höja kvaliteten på vård och rehabilitering, säger Kajsa Johansson, docent och universitetslektor på fysioterapeutprogrammet. 


- Utmaningen i studenternas framtida yrkesliv är
att både utveckla och bedriva fysioterapi i ett samhälle som förändras, tillägger hon. 


De får träning i att
jobba med nya idéer
 
Högaktuellt nu är hur framtidens digitala vård ska utvecklas. Det kan vara ledarskap, omvärldsspaning och utrustning. Inom entreprenörskap finns kunskap om processer och verktyg för förändring, nyskapande och analys, tillägger hon.

 

Foto Charlotte PerhammarKalle Eldebo har skapat en kurs som passar vården. Han beskriver kursen som en träning i att förbättra verksamhet genom innovation.

 

Göra skillnad

- De får träning i att jobba med nya idéer och nya möjligheter utan att ta hänsyn till det man har i dag. Att i stället tänka på vad skulle man kunna göra. Studenterna hittar luckor. Deras idéer skulle kunna göra skillnad och skapa ett annat värde, säger han.


Det faktum att fysioterapeutstudenterna ofta har arbetserfarenhet och är nästan färdigutbildade gör att idéerna kommer naturligt: 

Det här ska matcha oavsett om de jobbar med en ny startup eller om de jobbar i vården. Vi begär inga nya, häftiga lösningar. Men utifrån studenternas erfarenheter så bubblar det alltid fram bra idéer.


Här finns mycket
samhällsnytta 

Studenterna måste göra ett grundligt arbete med intervjuer inom vårdverksamhet.


Den här synen på entreprenörskap är klockren! Här finns mycket samhällsnytta. Det finns en bild av entreprenörer:  Pengahunger, att man ska bli miljonär. Vi behöver tvätta bort den stämpeln, säger Kalle Eldebo.

 


Johanna blev glatt överraskad

"Det var inte bara fröjd att börja en kurs i entreprenörskap. Jag undrade hur mycket kraft den kommer att ta eftersom utbildningen i sig kräver mycket." 

Det säger fysioterapi-studenten Johanna Eklöv. Men faktum är att halvvägs in i kursen så har hennes skepsis runnit av.

Foto Charlotte Perhammar

- Jag blev glatt överraskad. Det är praktiskt och intressanta diskussioner. Man vet inte vart det ska ta vägen, men man märker att läraren Kalle Eldebo har en tydlig bild. Jag uppskattar det jättemycket!

Studenterna ska ta fram ett förslag på en produkt, tjänst eller organisationsförändring.

Har du fått någon ögonöppnare?

- Att fråga andra för att bearbeta en idé. Det är en viktig lärdom. Man har nytta av metodiken kring vad som krävs för att förändra något.

"Det vi fick med oss är jag tacksam för"

- Vi gjorde uppgiften som den skulle göras men just då såg jag inte riktigt nyttan. Det var så himla annorlunda. Nu när jag deltar i förändringsarbeten så kan jag bocka av flera metoder vi lärde oss.

Det berättar Albin Furenhed, fysioterapeut på Rehab Öst inom Region Östergötland och tidigare LiU-student. 

Bild på man i sjukvårdskläder. Albin Furenhed.Nu tar han dagligen emot patienter, och har uppdrag i en IT-grupp som arbetar med ett nytt verktyg för tidsbokning på nätet. Albin Furenhed beskriver hur de använt sig av SWOT-analys och NABC-modellen (analyser av behov, inriktning, nytta och utmaningar) för att utveckla verktyget.

- Jag har stor nytta av analysverktygen och sättet att se möjligheter som vi fick på kursen.

Han är imponerad av utbildningen.

- Kajsas idé är att man sår ett frö, till något som vi kan ha nytta av sedan. Det vi fick med oss är jag jättetacksam för, säger Albin Furenhed.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.