Presentation

Klas Tybrandt erhöll sin civilingenjörsexamen i Tillämpad Fysik och Elektroteknik från Linköpings universitet år 2007. Senare samma år började han doktorera inom organisk bioelektronik i professor Magnus Berggrens grupp på Linköpings universitet.

Under doktorandarbetet utvecklades en rad joniska komponenter och kretsar, med höjdpunkter som den första jontransistorn som fungerar i fysiologisk saltkoncentration samt de första komplementära jontronik-kretsarna. Dessa och andra uppfinningar resulterade i tre beviljade patent. Klas erhöll sin PhD i organisk elektronik 2012 och stannade kvar 

Efter att ha erhållit ett internationellt postdoktor-anslag från Vetenskapsrådet 2013 flyttade han till ETH Zurich våren 2014 och började arbeta i professor Janos Vörös labb (Laboratory of Biosensors and Bioelectronics). Från och med denna period bytte Klas forskningsfält till töjbar elektronik, med fokus på mjuka och töjbara material för bioelektronik. 

Under 2016 flyttade han tillbaka till Magnus Berggrens Laboratoriet för organisk elektronik som biträdande universitetslektor för att bygga upp forskning inom området mjuk och töjbar bioelektronik.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Flurin Stauffer, Qiang Zhang, Klas Tybrandt, Byron Llerena Zambrano, Julian Hengsteler, Andre Stoll, Camill Trueeb, Michael Hagander, Jean-Marc Sujata, Felix Hoffmann, Joy Schuurmans Stekhoven, Josefine Quack, Hannes Zilly, Johannes Goedejohann, Marc P. Schneider, Thomas M. Kessler, William R. Taylor, Roland Kueng, Janos Voeroes (2018) Soft Electronic Strain Sensor with Chipless Wireless Readout: Toward Real-Time Monitoring of Bladder Volume , ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGIES , Vol. 3 Vidare till DOI

Relaterad information
Visa/dölj innehåll