Fotografi av Klas Tybrandt

Klas Tybrandt

Professor, Enhetschef

Forskningsledare för Mjuk elektronik på Laboratoriet för organisk elektronik, LOE

Presentation

Biträdande Professor Klas Tybrandt är forskningsledare och enhetschef för forskningsgruppen Mjuk elektronik. Gruppen utvecklar töjbara kompositmaterial, designkoncept och komponenter för att anpassa elektronik till den mjuka mänskliga kroppen. 

Klas har publicerat mer än 70 granskade artiklar och är uppfinnare till sju patent/patentansökningar. Han har erhållit ERC Consolidator Grant (2023), Wallenberg Academy Fellow (2022), SSF Future Research Leader (2020), VR starting grant (2019), and SSF Ingvar Carlson Award (2018). Klas är forskningsledare inom Wallenberg Wood Science Center (WWSC), Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE), och Avancerade funktionella material vid LiU. Han är även universitetsrepresentant för LiU i WISE.

Klas Tybrandt erhöll sin civilingenjörsexamen i Tillämpad fysik och elektroteknik från LiU år 2007. Senare samma år började han doktorera inom organisk bioelektronik i professor Magnus Berggrens grupp på LiU. Under doktorandarbetet utvecklades en rad joniska komponenter och kretsar, med höjdpunkter som den första jontransistorn som fungerar i fysiologisk saltkoncentration samt de första komplementära jontronik-kretsarna. Dessa och andra uppfinningar resulterade i tre beviljade patent. Klas erhöll sin PhD i organisk elektronik 2012 och stannade kvar som postdoktor i ett år.

Efter att ha erhållit ett internationellt postdoktor-anslag från Vetenskapsrådet 2013 flyttade Klas till ETH Zurich våren 2014 och började arbeta i professor Janos Vörös labb (Laboratory of Biosensors and Bioelectronics). Från och med denna period bytte Klas forskningsfält till töjbar elektronik, med fokus på mjuka och töjbara material för bioelektronik.

Under 2016 anslöt Klas till Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) som biträdande universitetslektor och startade forskningsgruppen Mjuk elektronik 2017. Klas blev docent och universitetslektor 2018 och biträdande professor 2021.

Länk till Klas profil på Google Scholar

Publikationer

2024

Lars Hultman, Sara Mazur, Caroline Ankarcrona, Anders Palmqvist, Maria Abrahamsson, Marta-Lena Antti, Malin Baltzar, Lennart Bergstroem, Pontus de Laval, Ludvig Edman, Paul Erhart, Lars Kloo, Mats W. Lundberg, Anders Mikkelsen, Ellen Moons, Cecilia Persson, Hakan Rensmo, Johanna Rosén, Christina Ruden, Malin Selleby, Jan-Eric Sundgren, Kimberly Dick Thelander, Klas Tybrandt, Paer Weihed, Xiaodong Zou, Maria Astrand, Charlotte Platzer Bjoerkman, Jochen Schneider, Olle Eriksson, Magnus Berggren (2024) Advanced materials provide solutions towards a sustainable world Nature Materials, Vol. 23, s. 160-161 Vidare till DOI

2023

Aiman Rahmanudin, Ziyauddin Khan, Klas Tybrandt, Nara Kim (2023) Sustainable stretchable batteries for next-generation wearables Journal of Materials Chemistry A, Vol. 11, s. 22718-22736 Vidare till DOI
Ulrika Boda, Jan Strandberg, Jens Eriksson, Xianjie Liu, Valerio Beni, Klas Tybrandt (2023) Screen-Printed Corrosion-Resistant and Long-Term Stable Stretchable Electronics Based on AgAu Microflake Conductors ACS Applied Materials and Interfaces, Vol. 15, s. 12372-12382 Vidare till DOI
Taehyun Park, Byeonggwan Kim, Seunggun Yu, Youjin Park, Jin Woo Oh, Taebin Kim, Nara Kim, Yeonji Kim, Dan Zhao, Zia Khan, Samuel Lienemann, Xavier Crispin, Klas Tybrandt, Cheolmin Park, Seong Chan Jun (2023) Ionoelastomer electrolytes for stretchable ionic thermoelectric supercapacitors Nano Energy, Vol. 114, Artikel 108643 Vidare till DOI
Ioannis Petsagkourakis, S. Riera-Galindo, Tero-Petri Ruoko, Xenofon Strakosas, E. Pavlopoulou, Xianjie Liu, Slawomir Braun, Renee Kroon, Nara Kim, Samuel Lienemann, Viktor Gueskine, G. Hadziioannou, Magnus Berggren, Mats Fahlman, Simone Fabiano, Klas Tybrandt, Xavier Crispin (2023) Improved Performance of Organic Thermoelectric Generators Through Interfacial Energetics Advanced Science, Vol. 10, Artikel 2206954 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Johanna Rosén i labbet på IFM.

Över 92 miljoner till forskning inom naturvetenskap och teknik

Hela 23 projekt inom teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet får dela på 92,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Projekten handlar bland annat om visualisering, energilagring och nya nanomaterial.

Mjuk och töjbar elektronik

Fyra materialforskare vid LiU delar på 80 miljoner

Materialforskning är ett starkt område för Linköpings universitet. Det visar inte minst utfallet från Europeiska forskningsrådets utlysningar som denna omgång resulterade i fyra bidrag på totalt cirka 80 miljoner kronor.

Simone Fabiano

LiU-forskare blir nya Wallenberg Academy Fellows

Fyra forskare vid Linköpings universitet får ett femårigt forskningsstöd med totalt nära 36 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Ytterligare en forskare får ett förlängt forskningsstöd.

Organisation