Fem framtida forskningsledare vid LiU

Stiftelsen för Strategisk Forskning har utsett 20 unga forskare till Framtidens forskningsledare. Fem av dem finns vid Linköpings universitet. Alla får de 12 miljoner kronor under fem år samt möjlighet att delta i ett ledarskapsprogram.

En röd ros ligger på en arbetsbänk. Oskarpt i bakgrunden ses en person iklädd labbrock och blå gummihandskar. Eleni Stavrinidou är en av de unga LIU-forskare som blivit utsedda till Framtidens forskningsledare. Hennes forskning handlar om elektroniska växter.  Thor Balkhed

Fem unga forskare vid Linköpings universitet har bland 227 sökande utsetts till Framtidens forskningsledare:

Emil Björnson, biträdande professor vid avdelningen Kommunikationssystem, för forskning kring intelligenta trådlösa nätverk med innovativ antenntopologi.

Feng Gao, universitetslektor vid avdelningen Biomolekylär och organisk elektronik, för forskning kring högeffektiva fullerenfria organiska solceller.

Eric Glowacki, universitetslektor vid Laboratoriet för organisk elektronik, för forskning kring optoelektronisk medicin och hur nervceller kan regleras med ljus.

Eleni Stavrinidou, biträdande universitetslektor vid Laboratoriet för organisk elektronik, för forskning kring bioelektronik för växter.

Klas Tybrandt, universitetslektor vid Laboratoriet för organisk elektronik, för forskning om mjuka självuppackande gränssnitt.

Fyra av de fem forskar inom området organisk elektronik och tre finns vid Laboratoriet för organisk elektronik, Campus Norrköping. Av de 20 ansökningar som beviljades totalt gick lika många till kvinnor som till män.

– Jag är mycket glad över den förnyelse av svensk forskning som de många sökande representerar. Lika glädjande är att vi nu kan bevilja bidrag till lika många kvinnor och män, något som speglar en framtida och mer jämställd akademi, säger Lars Hultman, vd för Stiftelsen för Strategisk Forskning,

Ansökningarnas vetenskapliga kvalitet har granskats av externa experter och de sökande har även intervjuats för att få fram deras ledarskapstalanger.

– Genom den omfattande träningen i ledarskap som stiftelsen erbjuder blir SSF:s program Framtidens forskningsledare ett verkligt premiumprogram för karriärutveckling av unga forskare, säger Lars Hultman.


Framtidens forskningsledare 2020

Forskning

Senaste nytt från LiU