24 mars 2020

För första gången har en mjuk och töjbar termoelektrisk modul skapats i ett organiskt kompositmaterial. Materialet skördar energi från kroppsvärme, kan tryckas och lämpar sig för exempelvis smarta kläder, kroppsnära elektronik eller elektronisk hud.

Nara Kim, i bakgrunden Xavier Crispin och Klas Tybrandt Nara Kim, Xavier Crispin och Klas Tybrandt har de kompletterande kompetenser som gjort det möjligt att få fram ett nytt material med helt unika egenskaper.  THOR BALKHED

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet har tagit fram ett kompositmaterial med helt unika egenskaper, det är samtidigt mjukt, töjbart, elektriskt ledande och har goda termoelektriska egenskaper. Därmed är det också idealiskt för en lång rad kroppsnära applikationer.

Resultatet har forskarna publicerat i Nature Communications, tillsammans med kollegor i Belgien, Nya Zealand och Kalifornien.

Kompletterande kompetens

Nara Kim, postdoktor och förste forskningsingenjör vid Laboratoriet för organisk elektronik har kombinerat tre olika material, den ledande polymeren PEDOT:PSS, ett vattenburet polyuretan-gummi samt en jonisk vätska. Resultatet är ett kompositmaterial med helt unika egenskaper. PEDOT:PSS står för de termoelektriska egenskaperna, gummimaterialet för elasticiteten och den joniska vätskan ger mjukhet och töjbarhet.

Foto THOR BALKHEDForskningen har Nara Kim bedrivit under ledning av professor Xavier Crispin och universitetslektor Klas Tybrandt, båda vid Laboratoriet för organisk elektronik.

– Xavier Crispin är pionjär inom organiska termoelektriska material, Klas Tybrandt är expert på de mjuka elektroniska material och jag bidrar med kunskaper om organiska kompositer. Idén till det nya materialet har vi tagit fram tillsammans,
berättar hon.

Mjukt och töjbart

PEDOT:PSS är den vanligaste ledande polymeren och den används i en lång rad applikationer, inte minst för sina goda termoelektriska egenskaper. Men polymeren är både för hård och skör för att direkt kunna användas i kroppsnära elektronik.

– Jämfört med PEDOT:PSS är vårt material 100 gånger mjukare och 100 gånger mer töjbart, intygar Klas Tybrandt, forskningsledare inom området Mjuk elektronik vid Laboratoriet för organisk elektronik.

– Tack vare att vi kan kontrollera materialets struktur, både på nano- och mikro-nivån, kan vi kombinera de olika materialens goda egenskaper i en komposit, säger han.

Den nya kompositen är även tryckbar.
– Kompositmaterialet formas i en vattenblandning och kan även användas som bläck och tryckas på olika ytor. När ytan töjs eller böjs följer kompostmaterialet med. Kompositen tillverkar vi också i en lågkostnads- och miljövänlig process, säger Nara Kim.

Nytt forskningsfält

Forskarna ser nu ett helt fält av nya möjligheter i att skapa mjuka och elastiska organiskt ledande material.
– Det finns många joniska vätskor, ledande polymerer och traditionella elastomerer som kan kombineras i nya nanokompositer för termoelektriska generatorer, superkondensatorer, batterier, sensorer, kroppsnära elektronik och implantat som kräver tjocka, elastiska och elektriskt ledande material, konstaterar Xavier Crispin.

Forskningen har i huvudsak finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Göran Gustafssons stiftelse och Stiftelsen för strategisk forskning samt via den strategiska satsningen på avancerade funktionella material, AFM, vid Linköpings universitet.

Elastic Conducting Polymer Composites in Thermoelectric Modules, Nara Kim, Samuel Lienemann, Ioannis Petsagkourakis, Desalegn Alemu Mengistie, Seyoung Kee, Thomas Ederth, Viktor Gueskine, Philippe Leclère, Roberto Lazzaroni, Xavier Crispin, and Klas Tybrandt, Nature Communications 2020, doi 10.1038/s41467-020-15135-w

Kontakt

Fler forskningsnyheter från LOE

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Han ska utveckla mjuk elektronik som liknar hjärnan

Simone Fabiano, biträdande professor vid LOE, har beviljats 23 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet för att utveckla en ny typ av mjuk elektronik som hämtar inspiration från hjärnan.

Över 92 miljoner till forskning inom naturvetenskap och teknik

Hela 23 projekt inom teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet får dela på 92,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Projekten handlar bland annat om visualisering, energilagring och nya nanomaterial.

Forskning vid LOE

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.