Fotografi av Lisa Floxner

Lisa Floxner

Samordnare

Din kundkontakt på LiU-tryck.

Samordnare på LiU:s tryckeri

Jag jobbar i LiU-trycks kundcenter och är din första kontakt när du hör av dig via e-post eller besöker oss. Jag tar emot beställningar, tar fram prisuppgifter och planerar in de jobb som ska tryckas. Det är ofta jag eller min kollega som lämnar ut och tar emot provtryck som har granskats.

Inför att en avhandling ska tryckas, lägger jag en tidplan och har den första kommunikationen med dig som doktorand, innan jag lämnar över till någon av mina kollegor som arbetar med formgivning och prepress.

Du får gärna bolla idéer med mig. Jag har lång erfarenhet av tryckeribranschen och är van att komma med förslag på lösningar för alla typer av problem som kan uppstå. Kom ihåg att det finns inga dumma frågor!

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Vara första kontakten mot kund.
  • Lämna prisuppgifter och planera produktionen.

Kontakta oss på tryckeriet:

liutryck@liu.se

LiU:s tryckeri

Medarbetare på LiU-tryck

Min avdelning