Din guide genom tryckprocessen

Jag arbetar med tryck och efterbehandling i tryckeriet. Har du frågor kring tryckteknik, material- eller pappersval, eller olika typer av speciallösningar ska du vända dig till mig. Jag guidar dig genom tryckprocessen och de val som finns.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Tryckproduktion
  • Prepress
  • Ge förslag på papperskvaliteter och råd kring speciallösningar.

Kontakta oss på tryckeriet:

liutryck@liu.se

Medarbetare på LiU-tryck

Min avdelning