Roberto Canales

Tekniker

Tekniker på LiU-tryck 

Jag jobbar i tryckhallen med att köra ut de jobb som kommer in till tryckeriet. När pappret passerat tryckpressen tar jag det vidare till efterbehandlingen där trycksaken får sin slutgiltiga form. Det kan handla om att binda, häfta eller vika och att skära ner den till det slutgiltiga formatet.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Tryckproduktion
  • Limbindning och efterbearbetning
  • Ta fram provtryck

Kontakta oss på tryckeriet:

liutryck@liu.se

LiU:s tryckeri

Medarbetare på LiU-tryck

Min avdelning