Fotografi av Martin Pettersson

Martin Pettersson

Grafisk formgivare

På LiU-tryck jobbar jag med att de färdiga trycksakerna ska bli så bra som möjligt.

Grafisk formgivare på LiU:s tryckeri

Mina huvudsakliga ansvarsområden på LiU:s tryckeri är prepress och kvalitetsstyrning av tryckprocessen. Jag är tekniskt intresserad och jobbar med färgstyrning och att optimera tryckpressarna så att de färdiga trycksakerna blir så bra som möjligt.

Prepress handlar om att kontrollera de jobb som kommer in till tryckeriet och säkerställa att de går att trycka. Jag förbereder filer för tryck och gör eventuella justeringar som behövs, för att sedan skicka vidare jobben till någon av våra tryckpressar.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Prepress
  • Kvalitets- och färgstyrning
  • Hjälpa doktorander inför trycket av deras avhandling

Kontakta oss på tryckeriet:

liutryck@liu.se

LiU:s tryckeri

Medarbetare på LiU-tryck

Min avdelning